9 Haziran 2020 Salı

Çoban Mustafa Paşa Camii, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Camii, Gebze, Kocaeli
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin ortasında yer almaktadır.
Klasik Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden birisidir.
Bezemelerindeki Memluk tesiri, Çoban Mustafa Paşa’nın Mısır’la olan bağlantısına ve orada yapmış olduğu vazifeden kaynaklanmaktadır.

Caminin girişi önünde beş kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Buradaki mukarnas başlıklı altı porfir sütun sivri kemerlerle birbirine bağlanmıştır.
Ortadaki bölüm diğerlerinden daha yüksek tutulmuş ve camiye giriş daha görkemli bir hale getirilmiştir. Caminin son cemaat mahallinemaçılan pencerelerindeki kiremit renkli mermer söveler, küfi yazılar ve duvar panoları Memluklu sanatının etkisini açıkça göstermektedir.
Giriş kapısı 1.53x2.92 m. ölçüsünde yüksek görünümlü, mermer söveli ve mukarnas dolguludur. Burada  iki satır halinde sülüs yazılı bir kitabe bulunmaktadır.

Bu kitabenin mealen manası şöyledir:

“Bu Allah’ın halifesi Sultan Süleyman han bin Sultan Selim Han, Allah hayatını, saltanatını ebedi kılsın. Bu ikisinin veziri bina ve inşaatın sahibi Mustafa Paşa tarafından tamir edilmiş bir imarettir.
Güzellik ve parlaklık sahibi olduğundan tarihi hayren hasena 930 (1523)”.

Cami 14.55x14.55 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri dört trompun taşıdığı 24 m. yüksekliğinde, 14 m.  çapında bir kubbe ile örtülmüştür.
Trompların içleri istiridye kabuğu görünümünde yivlerle süslenmiş olup, bunların altlarına stalaktitli üçgenler yerleştirilmiştir.
Ayrıca kubbe çevresinde tek sıra halinde stalaktit dizilerinin birbirini izlediği görülmektedir.
Duvarlar taş kaide üzerinde kesme taş ve tuğla dizilerinin peş peşe sıralanmasından meydana gelmiştir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Caminin içerisi her duvarda dörder, kasnakta da sekiz olmak üzere yirmi dört pencere ile aydınlatılmıştır.
Mihrap beş köşeli, mermer bir niş şeklinde olup, mukarnaslarla son bulur.
Ayrıca mukarnaslardan oluşmuş bir bordür mihrabı çepeçevre kuşatmıştır.
Mihrap nişindeki kufi levhalar buraya ayrı bir görünüm kazandırmıştır.
Mihrap nişindeki bezeme, dışındaki ince bordür ve üçgen boşluklar siyah renkte macunla doldurulmuş ve böylece farklı bir görünüm elde edilmiştir.
Mihrabın sağında yer alan minber, mermerden yapılmış, yan korkulukları geometrik geçmelerle bezenmiştir.
Mihrabın üçgen alınlıklarında yer yer yıldızlara yer verilmiş, çokgenler ve zincirlerden oluşmuş motifler kompozisyonu tamamlamıştır.

Caminin içerisindeki ve son cemaat yerindeki mermer kaplamaları Çoban Mustafa Paşa Mısır’dan getirtmiştir.
Bu mermer levhalardan ötürü de cami, Kahire’deki Sultan Hasan Medresesi (1356-1362), Kahire Şeyh Melik Müeyyed Camisi (1413-1420), Ebubekir İbn-i Mashar Medresesi (1479-1480), Kahire Gavri Medresesi (1503), Süleyman Paşa Camii (1528-1529) ve Sultan el-Burdayn (1616-1626) camileri ile çok yakın benzerlikler göstermektedir.

Çoban Mustafa Paşa Camii’nin ahşap işçiliği de esere ayrı bir görünüm kazandırmıştır.
Kapı ve pencere kanatlarında çok kanatlı, yıldız şekilli lüle taşından kakmalar bulunmaktadır.
Ayrıca bunların üzerine de çeşitli kitabeler yazılmıştır.

Çoban Mustafa Paşa Camii’nin kalem işlerinde orijinal örneklere yer yer rastlanırsa da bunların kahir ekseriyeti geç devirlere ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1950’li yıllardan sonraki tadilatlarında   yapılmıştır.
Orijinal kalem işleri müezzin mahfili ile alt sıra pencerelerin tavanlarında görülmektedir.
Buradaki motiflerde kırmızı ve altın yaldız çok bol kullanılmış ve çiçekli bezemelere de geniş yer verilmiştir.

Caminin minaresi XVI.yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli olup, şerefesinin altı stalaktit ile kaplıdır.

Cami avlusunun ortasında bulunan şadırvan mermer bir havuzun çevresinde kare kesitli altı ahşap direğin taşıdığı çatı ile örtülüdür.
Ahşap sütunlar arasında abdest alanlar için oturma sekileri yerleştirilmiştir.3 yorum:


  1. Benim de katkım olsun.


    http://renklerle-yolculuk.blogspot.com/2011/12/coban-mustafa-pasa-camii-ve-kulliyesi.html

    YanıtlaSil