25 Haziran 2020 Perşembe

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in Ayasofya hakkındaki görüşü

Maarif Vekili Hasan Ali Yüce
Meşhur Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in, Ayasofya hakkındaki görüşlerini özel kalem müdüründen öğreniyoruz.
Ziyad Ebuzziya, hem hısımı ve hem de Galatasaray'dan hocası olan ve Hasan Ali Yücel'in özel kalem müdürlüğünü yapan İsmail Hakkı Uludağ'ı bir ziyaretinde, Ayasofya hakkında bir hazırlık olup olmadığını sorar:
İsmail Hakkı Bey gülerek:
"Ne hazırlığı?
Hasan Ali, imkân bulsa caminin ibadet kısmını da ilk raporda belirtildiği gibi, Bizans müzesi yapar!
Sen hazırlık var mı diye soruyorsun" demiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder