5 Eylül 2010 Pazar

Alâeddin Camii, Silifke, Mersin

Alâeddin Camisi (Silifke)
 Alâeddin Camii, Silifke, İçel
Alâeddin Camii, Mersin'in Silifke ilçesinde, Roma devrinde yapılmış olan köprünün karşısında bulunmaktadır.
Cami, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi bulunmamakla beraber XII.yüzyıl eseridir.
İlçe merkezinde oluşundan ötürü de Merkez Camii ismi ile tanınmaktadır.
Cami kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri kubbe ile örtülmüştür. 
Caminin önünde altı bölümlü taş payelerin birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlandığı bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahalli sonraki devirlerde tadilat geçirmiş ve üzeri çatı ile örtülmüştür. 

Caminin içerisinde mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup bezeme yönünden bir özellik taşımamaktadır. İbadet mekânını örten kubbe pandantiflidir. 
Yanındaki kesme taştan kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli minaresi tek şerefelidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder