28 Ekim 2021 Perşembe

Alâeddin Camii, Silifke, Mersin

Alâeddin Camii, Silifke, Mersin
Alâeddin Camii, Mersin'in Silifke ilçesinde, Roma devrinde yapılmış olan köprünün karşısında bulunmaktadır.
Cami, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi bulunmamakla beraber XII.yüzyıl eseridir.
İlçe merkezinde oluşundan ötürü de Merkez Camii ismi ile tanınmaktadır.
Cami kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri kubbe ile örtülmüştür. 
Caminin önünde altı bölümlü taş payelerin birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlandığı bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahalli sonraki devirlerde tadilat geçirmiş ve üzeri çatı ile örtülmüştür.
Caminin Mihrab ve Minberi
Caminin içerisinde mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup bezeme yönünden bir özellik taşımamaktadır. 
İbadet mekânını örten kubbe pandantiflidir. 
Yanındaki kesme taştan kaide üzerine oturtulmuş yuvarlak gövdeli minaresi tek şerefelidir.

2021 Ağustos ayı itibariyle, caminin doğru dürüst bir tuvaleti maalesef yoktur.
Camiye namaz kılmak için gittiğimiz de çocuklar bayan tuvaletini kullanamamışlardı.
Çünkü, erkek tuvaleti kullanılıyor ama kadın tuvaleti arızalı diye kullanılmıyordu.
Bir de ilginç olan, yine kadınlar için abdest alma yeri yok.
Tuvalet görevlisine kadınlar için abdest alma yerini sorduk.
Görevli bize bir şey olmaz diye erkekler için abdest alma yerini göstermişti.
Bu camide böyle bir sıkıntı yaşamıştık.
İnşallah doğru-dürüst tuvalet ve abdesthane yapılır da insanlar bu sıkıntıdan kurtulur. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder