2 Ekim 2021 Cumartesi

Fahreddin Ali Sâhib Ata Türbesi, Meram, Konya

Sâhib Ata Külliyesi, Meram, Konya
Taş ve tuğladan inşa edilen külliyeye, hankahın kubbeli avlusunun kuzeydoğu köşesindeki kapıdan geçilir. 
Türbe, bugün çatıyla örtülü bir dehlizle bu bölüme geniş bir sivri kemerle açılan, kare planlı ve Türk üçgenleriyle geçişi sağlanan kubbeli ziyaret bölümünden oluşur. 
Bu bölümdeki üçü önde, diğerleri arkada altı adet çinili sanduka; Sâhib Ata Fahreddin Ali’ye, büyük oğlu Tâceddin Hüseyin’e, küçük oğlu Nusretüddin Hasan’a, kızı Melike Hatun’a, muhtemelen torunu Şemseddin Mehmed’e aittir. 
Dehlizden kubbeli bölüme açılan kemerdeki kitâbede türbenin H.682/M.1283'te yenilendiği belirtilmektedir. 
Türbedeki Sandukalar
Dehlizin kuzey duvarında camiye açılan bir kapı, doğu duvarında dört adet pencere bulunur. 
Kubbeli bölümden kuzeydeki camiye düz atkılı, güneydeki hankaha altta düz atkılı, üstte sivri kemerli, mozaik-çini tekniğinde ajurlu şebekeli bir pencere, batı yönüne sadece en üstteki ajurlu bir şebekeye sahip üst üste sıralı üç pencere açılır. 
Türbenin dikdörtgen planlı, tonoz örtülü mumyalık katına hankahın kuzey eyvanının zemininden inilmektedir. 
Türbe dehlizinin doğu duvarının üst tarafında kûfî yazılı “Ali”ler yer alır. 
Kubbeye geçişi sağlayan üçgenler ve kasnağı dolaşan çiçekli kûfî yazı kuşağı çiniler mozaik tekniğindedir. 
Merkezdeki kûfî yazılı madalyonun etrafını kubbe eteğine kadar balıksırtı desenli tuğla örgüler çevreler. 
Türbe duvarları da zeminden yaklaşık 2,5 metreye kadar fîrûze renkli altıgen çinilerle kaplıdır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder