11 Ekim 2021 Pazartesi

Sâhib Ata Külliyesi'ndeki Hankâh, Meram, Konya

Sâhib Ata Camii'nin Taç Kapısı

Sâhib Ata Külliyesi'ndeki Hankâh, Taçkapısındaki kitâbeye göre H.678/M.1279'da inşa edilmiştir. 
Kapının soluna iki, sağına bir olmak üzere basık kemerli, derinliği az, eyvan biçimli dükkânlar yapılmış, daha sonra tadilat esnasında bunların sayısı beşe çıkarılmıştır. 


Basık kemerli kapıdan iki ucu beşik, ortası çapraz tonozlu bir dehlize geçilir. 
Dehlizin kuzey duvarında örülmüş bir kapı, güney duvarında yüksekte kalmış dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır. 
Sıva raspaları ve zemin sondajları sonucu günümüze ulaşamamış açıklıkların temel izleri seçilebilen mekânlara geçişi sağladığı anlaşılmaktadır. 

Taç Kapıdaki Yazı

Dehlizin sonundaki basık kemerli kapıyla hankahın köşeleri pahlanarak sekizgene dönüşmüş kubbeli avlusuna geçilir. 
Avlu zemininde önceleri sekizgen bir havuz vardı. 
Buradan üç yönde, eyvanlı olup pahlı köşelerdeki sivri kemerli kapılardan bugün ayakta olmayan odalara geçilmekteydi. 
Dikdörtgen planlı bu odalar köşe bingilerinin izlerinden anlaşıldığı kadarıyla kubbeyle örtülüydü.
Eyvanların duvarları ince şeritlerle çerçevelenmiş fîrûze renkli altıgen çinilerle kaplıdır. 
Pahlı köşelerdeki kapıların üzerinde orijinali ajurlu, çini mozaik şebekeler yer almaktaydı. 
Bunlar daha sonra elden geçirilirken bazıları ahşaplarıyla değiştirilmiştir. 
Ayrıca kubbe kasnağı, kubbe içi ve merkeziyle pandantiflerde çini-mozaik, sırlı tuğla ve tuğla bezemeler görülür. 
Zeminleri avluya göre yukarıda kalan eyvanlardan güneydekine alçı bir mihrap yerleştirilmiştir.

Sâhib Ata Hankahı’nın İçinden Bir Görünüş


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder