25 Nisan 2015 Cumartesi

Şenlikdede Camii, Beşiktaş, İstanbul

Şenliktepe Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde Vişnezade Mahallesi, Şenlik Dede Sokak’ta yer almaktadır. 
“Maçka Mescidi” veya “Maçka Tekkesi” diye de bilinmektedir.  
Hadika’da bu başlık altında caminin bir Şabani Tekkesi olduğu kaydedilmektedir.(1) 
Bânisi Şenlik Dede’dir. 
Bir rivayete göre bina Valide Sultan’ın binası olup sonra Şenlik Dede Efendinin vakfiyesiyle camiye çevrilmiştir. 
Caminin inşa tarihi ve mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte H.1092 M.1680’de yapıldığı kabul edilmektedir.  
Minare kaidesinde H.1216/M.1797–98 tarihli bir kitâbe bulunmaktadır.  
Ayrıca H.1316/M.1898 yılını gösteren bir kitâbeden söz edilmektedir ki biz camide böyle bir kitabeyi göremedik. 
H.1216/M.1797-98’de minaresi, H.1316/M.1898 yılında da caminin tamirat gördüğü bazı kaynaklarda ifade edilmektedir.(2) 
Câmi, son olarak 1948’de Vakıflar İdaresi tarafından tamir edilmiştir.  
Şenlik Dede Câmii, 347 metre kare toplam alana, 232 metre kare iç alana sahip, ahşap ve kiremit çatılı,  tek minareli yapıdır.  
Cami asıl olarak dikdörtgen plânlanmış fakat sonraları eklenen bölümlerle genişletilmiştir. 
Camiye batı tarafından avlusu da diyebileceğimiz küçük bir bahçeden, iki kanatlı ahşap bir kapıdan girilir.  
Girişteki küçük bir holde (taşlık) abdest alma muslukları ve giriş istikametin sol ileri boşluğunda da tuvaletleri bulunmaktadır.  
Bu küçük taşlıktan kıble istikametinde olmayan yine bir ahşap kapı ile Son Cemaat yerine girilir. 
Son Cemaat yeri, doğu ve batı istikametinde yatay dikdörtgen plânlı ve tavanı ahşaptır.  
Son cemaat yerinde ayakkabılıklar vardır.  
Harim kısmına ayakkabı sokulmaz.  
Bu mekânın sol tarafında bulunan ahşap bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır.  
Sağ tarafındaki ön (harim) duvarının yanındaki bir kapıdan da minareye geçilir(3). 
Son Cemaat yerinin harime geçiş kapısının sağ tarafından inilen bir taş merdivenle aşağıda bulunan ve yukardan görülen Şenlik Dede’nin altında kabri bulunan sandukasının bulunduğu dar alana inilir.  
Bu bölüm son cemaat yerinin altında kalır. 
Son cemaat yerinin bulunduğu mekân’dan kıble istikametinde açılan iki kanatlı ahşap kapıdan harime geçilir. 
Harim yatay dikdörtgen plânlı ve tavanı ahşaptır.  
Duvarları açık mavi renkte ve yağlı boyadır. 
Harimin doğu ve batı duvarlarında üçerden altı adet, kıble duvarında ise iki adet, dikdörtgen plânlı, ahşap, demir parmakklı büyük pencereler bulunmaktadır. 
Ayrıca doğu duvarında iki, batı duvarında da bir adet küçük pencere vardır. 
Mihrap, basit bir niş halinde olup dış cepheden yarı silindirik bir çıkma halinde ve etrafı çini kaplıdır. 
Minberi ve vaaz kürsüsü basit ahşaptandır.   
Tavan ve pencere üstü boşluklarda Hulefa-i Raşidin isimlerinin yazılı olduğu tablolar bulunmaktadır. 
Yatay dikdörtgen plânlı ahşap kadınlar mahfilinin tavanı da ahşaptır ve duvarlarındaki beş pencereden aydınlık almaktadır.  
Son cemaat yerinin üzerinde bulunan kadınlar mahfilini, ikisi yan duvarlarda gizli, dört tanesi ortada bulunan altı ahşap sütun taşımaktadır. 
Caminin sağ tarafında bulunan tek şerefeli minaresi tuğla örgülü olup, mermer şerefe korkuluklarında yıldız kabartmaları bulunmaktadır. (4) 
Caminin görevlileri için iki lojmanı, abdest alma yerleri ve tuvaletleri mevcuttur.     
Mülkiyeti Vakıflar İdaresi ‘ne ait olan caminin bir imam hatip kadrosu vardır.  
Bir imam hatibin görev yaptığı camide vakit namazlarında 35–50, Cuma ve bayram namazlarında 400–500 cemaat olmaktadır.  
Hanımların namaz kılabileceği yer mevcut olup Yaz Kuran Kurslarında 40–50 öğrenci bulunmaktadır. 

1-Hadika…c.2 s.101 
2-İstanbul Camileri T.ÖZ…  c.2 s.44 
3-D.B.Beşiktaş…s.174 
4-D.B.İ.A…c.8 s.419 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder