25 Nisan 2015 Cumartesi

Neşet Ağa Camii, Beşiktaş, İstanbul

Neşet Ağa Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde, Ortaköy’de, Ortaköy Mahallesinde, eski adıyla Mescid Sokak, şimdilerde ise Revanici Sokakta bulunmaktadır.  
Caminin bulunduğu yer Boğaz Köprüsü Ortaköy ayağının sol tarafında bir tepe üzerindedir. 
Boğaza hâkim bir noktada kartal yuvası görünümündedir. 
Bânisi Neşet Ağa’dır.  
Bugünkü caminin bulunduğu yerde Neşet Ağa tarafından ne zaman yapıldığını tespit edemediğimiz “Ortaköy Mescidi” olarak bilinen ahşap bir mescid bulunuyordu. 
Bu mescidle ilgili yaptığımız araştırmada kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlamadık. Ancak,2007 ortalarında çıkarılan Nizamettin Biber’in hazırladığı İstanbul Camileri adlı kitabın 135.sayfasında “Ortaköy Tekkesi Mescidi Ortaköy’de Mandıra Sokak’ta bulunmakta idi” bilgisi verilmektedir.(1) 
Ortaköy Mandıra Sokak’ta olduğu kaydedilen bu mescid hakkında mahallinde yaptığım araştırma sonucu Mandıra Sokağı’nın adının değiştirilerek Mescid Sokak yapıldığı, daha sonra Mescid Sokağının da değiştirilerek Revanici Sokak olduğunu tespit ettim. 
Bu sokakta ve civarında oturanların yaşlılarıyla yaptığım görüşmelerde; 1945’de Ortaköy Mandıra Sokak’ta oturanlardan ve o civarda Melek Anne diye bilinen Meliha Kabalak adlı bir hanımefendi bize şu bilgileri verdi: 
“Ben 1945’de minaresi yanına düşmüş, içinde iki kişinin yatıp kalktığı bu eski mescidi çok iyi hatırlıyorum.  
Bu kişiler görevli değillerdi.  
Kim olduklarını da bilmiyorum.  
1955 yılında bu mescid yıkılarak, kurulan bir heyet tarafından aynı yere bu günkü cami yapıldı. 
1955 yılında Ortaköy Câmii Derneği tarafından hayırseverlerin yardımlarıyla yapılan Cami’nin mimarı, Mimar Kemal Tokgöz’ dür.  
500 m² toplam alan üzerinde, kare planlı kâgir, kubbeli, tek minareli olarak inşa edilen cami 150 m² iç alana sahiptir. 
Bulunduğu araziyi düzenleyen bir platform üzerinde yükselen, kâgir, kare plânlı bir harim ile enlemesine dikdörtgen plânlı son cemaat yerinden oluşan Neşet Ağa Câmii’ne avludan mihrap ekseninde açılan iki kanatlı bir ahşap kapıdan son cemaat yerine girilir.  
Son Cemaat yeri, 10x2.80 ebadında yatay dikdörtgen planlı, tavanı hasır beton, duvarları sade boyalı, kare şeklinde dört pencere ile aydınlık alan ve camiye sonradan eklenen bir mekândır. 
Son cemaat yerinden mihrap ekseninde açılan bir kapı ile harime girilir.  
Kare planlı olan harimin üstü bir kubbe ile örtülüdür.  
Kubbe merkezinde bir madalyon içinde İhlâs Suresi yazılıdır.  
Kubbe içi kalem işi motiflerle süslenmiş olup kubbe kasnağında 12 adet vitray pencere bulunmaktadır.  
Kubbe alt çemberinde ise nefis bir hatla altın yaldızla Cuma Suresi yazılıdır. 
Cephe duvarları sade boyalı olup, pencerelerin çevresi kalem işi nakışlarla süslenmiştir.  
Beden duvarlarında bulunan pencerelerden alt sıradaki 9 adet pencere dikdörtgen söveli, üst sırada bulunan 7 adet pencere ise kaş kemerli kare şeklindedir.  
Mahfil seviyesinde ise 11 vitray pencere bulunmaktadır. 
Mihrabı ile vaaz kürsüsü mermerden, minberi ile müezzin mahfili ahşaptandır. 
 Harimin arka sağ tarafından ahşap bir merdivenle yine ahşaptan olan kadınlar mahfiline çıkılır.(2) 
 Caminin tabanı gülkurusu renginde seccade tipi yün halı ile döşenmiştir. 
Caminin kuzeybatı köşesindeki minaresi, kesme taştan yapılmış olup tek şerefelidir. 
Caminin altında görevli için lojmanı ve tuvaletleri bulunmaktadır. 
Mülkiyeti Vakıflar İdaresi’ne ait olan Neşet Ağa Camii’nin bir İmam-Hatip kadrosu vardır.  
Bir İmam-Hatip’in görev yaptığı camide, vakit namazlarında 15–20, Cuma ve Bayram namazlarında 300–400 cemaat olmaktadır.  
Hanımların namaz kılabilecekleri yer mevcut olup, yaz Kur’an Kurslarında 30–40 öğrenci bulunmaktadır, 
1-İstanbul Camileri. N. Biber….. S-135 
2- Dünden Bugüne Beşiktaş Enis Karakaya ….S-167 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder