25 Nisan 2015 Cumartesi

Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii, Beşiktaş, İstanbul

Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde, Ortaköy Dereboyu Caddesi Büyükkuyu Sokak’ta bulunmaktadır. 
Bânîsi Teşrifatçı Hacı Mahmut Ağa’dır. 
19.y.y. sonları ya da 20. y.y. başlarında yapılmış olan fevkânî, kâgir duvarlı, üstü beşik çatılı olduğunu, Tahsin Öz’ün kaydettiği Teşrifatçı Hacı Mahmut Ağa Câmii(1) Sultan II. Abdülhamid’in emriyle onarılmış ise de zamanla harap olmuştur. 
1975 yılında bu eski cami yıkılarak aynı caminin yerine daha büyük olan bu günkü cami, hayırsever vatandaşların mahallinde kurdukları bir dernek marifetiyle yaptırılmıştır.  
Caminin temelleri 1975 yılında atılmış, 1981 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. 
Teşrifatçı Hacı Mahmut Câmii, oldukça geniş bir alanı kaplayan bir alt yapı üzerinde yükselmektedir.  
Toplam alanı 1416 metrekare olup, 460 metrekarelik iç alana sahip olan cami, betonarme, kubbeli, tek minareli olarak inşa edilmiştir.  
Mimarı Mimar Kemal Tokgöz’dür, 
Geniş bir alt yapı üzerinde yükselen caminin avlusuna, doğu ve batı tarafında bulunan mermer merdivenlerle çıkılır.  
Caminin kuzey tarafında bulunan bu geniş ve zemini mermer döşeli olan avlu 280 metrekaredir. 
Avludan mihrap ekseninde açılan bir kapı ile son cemaat yerine girilir. Yatay dikdörtgen plânlı olan son cemaat yerinin üstü yedi küçük kubbe ile örtülü, duvarları sade boya ile boyalı ve kuzey cephesi alüminyum doğramalı camekân şeklindedir.  
Son cemaat yerinin üzerinde 7 kubbe bulunur.  
Giriş ekseni üzerinde ortada bulunan kubbenin çapı, diğer kubbelere oranla daha geniş tutulmuştur. 
Son Cemaat yerinden mihrap ekseninde açılan iki kanatlı ahşap bir kapıdan harime girilir.  
Harim, pandantifli büyük bir kubbe ve mihrap ekseninde iki yarım kubbe ile örtülüdür.  
Kubbenin ortasında altın yaldızla İhlâs Suresi yazılıdır.  
Kubbe içi kalem işi motiflerle süslenmiş olup kasnağında 20 adet vitray pencere bulunmaktadır.  
Aslan göğüslerinde bölüm bölüm Fatiha Suresi yazılıdır. 
Beden duvarları caminin içinde mahfil hizasına kadar bitkisel desenli Kütahya çinileriyle kaplanmıştır.  
Beden duvarlarında ve boşaltma kemerleri içindeki ikişer sıra ve kasnağındaki bir sıra pencere ile alınan gün ışığı ve yüksek kubbesinin meydana getirdiği atmosfer caminin içini oldukça ferah bir hale getirmektedir. 
Camide, harim beden duvarlarında alt sırada dikdörtgen plânlı ahşap üstü oval 23, üst sırada 16, mihrap üzerinde ise 5 vitray pencere bulunmaktadır.  
Hulefa-i Raşidin’in isimleri ise kubbe çemberinin alt kısımlarında yer almaktadır. 
Mihrab, minber ile vaaz kürsüsü mermerdendir. 
On adet payenin taşıdığı “ U” şeklindeki kadınlar mahfiline harim kapısından girilince sağ ve sol köşelerde bulunan beton merdivenlerle çıkılır.  
Bir galeri şeklinde camiyi üç tarafından kuşatan mahfilin üzerini uzun kenarlıklarla 6, dar kenarlıklarla 4 kubbe örtmektedir.  
Mahfilin harime bakan cephe kenarları beton parmakklarla çevrilidir. 
Kapalı bir son cemaat yeri ile harim kısmından meydana gelen caminin silindirik gövdeli, iki şerefeli taş minaresi sağdadır.2 
Geniş bir alt yapı üzerinde bulunan caminin altında 500 kişilik toplantı salonu, Yaz Kur’an Kursları için tefriş edilmiş iki dershane, kütüphane, çay ocağı, lokal, eskisi yıkılarak yeniden çok nezih bir şekilde düzenlenen şadırvanı ile erkeklerle kadınlar için ayrı ayrı tuvaletleri yer almaktadır. 
Cami görevlilerine ait 100’er metrekarelik üç adet lojmanı ise caminin kuzeyindeki avlunun bitişiğindedir. 
Mülkiyeti Vakıflar İdaresi’ne ait olan Teşrifatçı Hacı Mahmut Cami’nin bir İmam-Hatib ve bir Müezzin-Kayyum kadrosu vardır. 
Bir imam-hatip ile bir müezzinin görev yaptığı camide, vakit namazlarında 100–120, Cuma ve Bayram namazlarında 2500–3000 cemaat olmaktadır.  
Hanımların namaz kılabilecekleri yer mevcut olup, Yaz Kur’an Kurslarında 150–200 öğrenci bulunmaktadır. 
 1-T.ÖZ İstanbul Camileri ------C-2/S- 28 
2-D.B.Beşiktaş ----------------------S161-162 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder