2 Kasım 2023 Perşembe

Üçler Türbe (Tekke) Mescidi, Aksaray

Üçler Türbe (Tekke) Mescidi, Aksaray
Üçler Türbe (Tekke) Mescidi, Aksaray şehir merkezinde Kılıçaslan Mahallesi'nde yeralmaktadır.
Kare planlı olup kesme taştan inşa edilmiştir. 
Girişi batı cephedeki dikdörtgen kapıdandır. 
Üç pencerelidir. 
Tek mihraplı mescid halindedir. 
Dış cephesi sıvanmış ve boyanmıştır.

Üçler Türbe (Tekke) Mescidi, Aksaray
Türbede üç tane paşa kızı medfundur. 
İsimleri Bahtişad Hatun, Mağfure Hatun ve Bint-i Abdüsselam’dır. 
Türbenin girişinde bir mezar daha bulunmaktadır. 
Bu mezarın türbedara ait olduğu söylenmektedir. 
Türbedarın ismi İsa bin Musa’dır. 
Türbe, önceleri, kerpiçten olup, 1965 yılında yıkılıp taştan yeniden inşa edilmiştir. 
Türbe, 1994 yılında restore edilerek son halini almıştır. 
Halk tarafından hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder