25 Kasım 2011 Cuma

Atik Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan

 Atik Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Konumu: Platea Makariu ve Odos Kolokotroni.
Atik Camii'nin (1310) 1892 yılında Sultan Abdülhamit devrinde tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.
398 sayılı senet ile Vakıf malları arasında kayıtlıdır.
Bu caminin minaresi 1933 yılındaki depremde yıkılmıştır.
Bu gün dışı tamir ettirilmişdir. Fakat içi harap haldedir. Ardiye olarak kullanılmaktadır.

Giriş Kapısının Üzerindeki kitabe söyledir:
“Atîk câmi' ki olmuşdu tuyûra lâle-i âbâd
Anın ihyâ vü inşâsın şehinşâh eyledi kırân
‘İbâdethane-i ra‘nâ yapıldı tarz-ı nev üzre
Niçe i‘dâd u emsâlin müyesser eyleye Mennân
İki fâzıl gelüp etmâmının târihini yazdı
Müberrât ma‘denî ‘Abdülhamid'i kıldı ol Sübhân
es-Seyyid Elhâc Hasan Rızâ 1310”
Atik Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Yazıtın bugünkü dilimizde anlami şöyledir:
“Atik cami olmuştu ………. Onun ihyâsını padişah eyledi ferman
Güzel ibadethane yeni tarzda yapıldı, nice benzerlerini kolay eyleye Mennan (Allah)
Iki erdemli kişi tamamlanma tarihini yazdı
Allah Abdülhamidi sevap işlerin kaynağı kıldı.
Bitiren : Es - Seyyid El-Hac Hasan Rıza
Sene 1310 (1892)”
Atik Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Hakkında ne Vakıf idaresi’nden, ne de bir başka kaynaktan bilgi edinemediğim bu caminin minaresi 1933 yılındaki depremde yıkılmıştır. Bugun içi ye dışı harap haldedir. Depo olarak kullanılmaktadır.
 Atik Camii'nin Giriş Kapısı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder