23 Kasım 2011 Çarşamba

Mahmut Paşa Camii'nin Tarihçesi

 Caminin Mihrab ve Minberinden Bir Görünüm
Bugün Eminönü ‘nde kendi adını taşıyan semti, yokuşu ve konağıyla tanınan Mahmut Paşa, İstanbul’un en büyük hemşerilerinden biridir.Hadika’daki kayıtlara göre Mahmut Paşa,Hırvat asıllı olup Serhad gazilerinden Mehmet Ağa adındaki bir gazinin kölesiydi.Daha sonra saraya alınmış ve burada terbiye edilmiştir.Tarihçi Ramazan-Zade nin belirttiğine göre Kazasker olmuş ve İstanbul’un fethinden sonra Halil Paşa’nın yerine Sadrazamlığa geçmiştir.Katip Çelebi’nin bildirdiğine göre H.872 yılında Karamanoğlu Pir Ahmed’in yenilmesi ve idamı konusundaki suçu nedeniyle Karahisar’da otağı başına yıktırılmıştır.Rumi Mehmed Paşa tarihçilerin belirttiklerine göre Mahmud Paşa,Gelibolu Sancağına tayin edilmiş ve H.873 yılında Eğriboz fethine memur kılınmış,bu kalenin fethinden sonra H.877 yılında Akkoyunlulardan Uzun Hasan savaşında bulunması gerekmiş ve ikinci olarak İshak Paşa’nın üzerine Vezir-i Azam olmuştur.Bu seferde gayretleri görülmüşse de diğer hususlardaki eksiklikleri dolayısıyla azl olunmuş ve yerine Gedik Ahmet Paşa vezir olmuştur.H.878 yılında Edirne yakınındaki Hasköy’de münzevi halde yaşarken Şehzade Sultan Mustafa tarafından,eski bir mesele yüzünden 879 yılında öldürülmüştür.


·  Mahmut Paşa Camii İle İlgili Diğer Bilgiler
 

BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLERMİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA


FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder