22 Kasım 2011 Salı

Küçük Ayasofya Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Küçük Ayasofya Camii'nin Mihrab ve Minberi
İstanbul'un Küçük Ayasofya semtinde bulunmaktadır.
Bizans İmparatoru I. Jüstinyen ve karısı Theodora tarafından 527-536 yılları arasında Aya Sergios ve Bachos Kilisesi (Yunanca: Eκκλησία τῶν Άγίων Σεργίου καί Βάκχου ὲν τοῖς Ὸρμίσδου) adıyla yaptırılan kilise 1497'de Sultan II. Bâyezîd Topkapı Sarayı Darüssaade ağası Hüseyin Ağa döneminde camiye çevrilmiştir.
Temelinde 3 metreye 1,8 metrelik blok taşlar kullanılmıştır.
8 köşeli ana kubbesi bulunmaktadır. İstanbul'un en eski Bizans Dönemi yapısı olarak bilinir.
Bahçesinin güney kısmında 24 odalı geniş bir bahçesi ve ortasında şadırvanı olan Hüseyin Ağa Medresesi yeralır. Medrese Yesevi Vakfı tarafından restore edilmiş ve Türk el sanatlarının hizmetine verilmiştir. Yakınında Kesikbaş Hüseyin Ağa türbesi yer alır.

Yapı 1836 ve 1956 yıllarında iki onarım görmüş, muhtelif kurşun ve sıvaları yenilenmiş, tek minaresi önemli ölçüde onarılmıştır.

Kendi adıyla anılan semtte,bulunan küçük Ayasofya camii,asıl adı Sergios Bakhos olan ve imparator Justinianos (527-565) tarafından yaptırılan kiliseden camiye verilmiştir.
Vakıf sahibi Babüs-Saade Ağası Hüseyin Ağadır.
Bu zat,kiliseye beş kubbeli bir son cemaat yeri,binadan ayrı duran bir minare ile,camiin içine bir müezzin mahfili, minber ve mihrap eklenmiştir.
Aynı baninin Çarşı kapı civarında bir camii daha vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder