28 Kasım 2011 Pazartesi

Mercan Ağa Camii'nin Tarihçesi

 Mercan Ağa Camii, Fatih, İstanbul
Mercan Ağa Camii, İstanbul'un Merkez Fatih İlçesi, Mercan’da Örücüler ve Tığcılar sokakları arasında bulunmaktadır.
Mercan Ağa Camii’nin banisi belli değildir.
Hadika, baninin Daru’s-Saade Ağası olmadığını; yazdıktan sonra Daru’s Sade Nazırı Nezir Ağa tarafından yeniden yapıldığını,Altuncu Zade Hafız Muhammed adlı bir şairin tarih beytine dayanarak göstermektedir.
Bu beyte göre cami, H.1114 (M.1702) de yenilenmiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi, o tamirde duvarların ve boyutların aynen bırakıldığını;yan tarafta topuz parmaklıklı pencerelerin durduğunu;bunların altlı üstlü iki sırasının da dikdörtgen olmasının yan mahfiller olduğunu gösterdiğini söylüyor.
Yine ona göre,duvarların çok kalın olması yapının eski olmasının bir delilidir.

E.H.Ayverdi,şimdiki binanın 17.asır başının damgasını taşımadığını, bununla birlikte o tamirden bazı unsurları koruduğunu belirtiyor.
"Mesela kapı üstündeki Rumi oymalı mermer ayna bunlar yanındandır.
Fakat o civarda sık sık vuku bulan yangınlardan sonra o kadar çok tamir görmüştür ki, asla mütecanis bir çehre arz etmemektedir.
Hele 1950 senelerinde yapılan son tamirde pek çok sıvanmış hüviyeti kaybolmuştur.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder