30 Aralık 2011 Cuma

Tahtalı Köyü Camii, Nilüfer, Bursa

 Tahtalı Köyü Camii, Nilüfer, Bursa
Nilüfer ilçesi Tahtalı Köyü’ndeki bu caminin eski minare kaidesinden kalma beş satırlık mermer kitabesinde minarenin 1855-1856 yılında Halil Ağa tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir.
Bunun dışında caminin inşası ve banisi hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır.

Minare kitabesi;
Şâd ola Hazret-i ol rûh-ı Bilal-i Habeşi
Hams evkâtda şehâdetle okundukça ez3an
Buyturub hakk-ı müezzinde hadis-i fahr-i rusül
Didi etvâl görünür nâsa o yevmu’l-miân
Rûh-ı pâkine salât ile selâm it şeb (ü) rûz
Mahzar-ı ‘afv (ü) şefâat olasın ande hemân
O kerem kânı Halil Ağa olubdur bâni
Sayini hayra muvaffak ide dâim Mennân
……. Söyle dua tarz-ı mücevher târih
Allah'a sakla hatâdan bu menârı elân 1272 (1855-56). 
Betonarme bir şekilde yapılmıştır. Caminin tek şerefeli bir minaresi vardır.
Camide aynı anda 500 kişi namaz kılabilmektedir.
Cami, tüm vakit namazlarında ibadete açıktır.

 Tahtalı Köyü Camii'nin Mihrab ve Minberi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder