1 Mayıs 2010 Cumartesi

Ulu Cami, Kilis

 Ulu Cami, Kilis
Ulu Cami, Kilis'in Hacı Gümüş Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami şehrin en eski camisidir.
Osmanlı devrinde tamir ve değişiklik yapılmasına rağmen orijinal planını kısmen korumuştur.
Camiyi yaptıranın kim olduğu ve mimarı bilinmemektedir.

Abdullah oğlu Hacı Halil tarafından 1388’de yeni baştan yapılmış daha sonra 1912 ve 1924 yıllarında Hacı Mustafa tarafından tadilattan geçirilmiştir.
Bu tadilatları Halep’in meşhur mimarlarından Hacı Ahmet Aziz yaptırmıştır.
Ulu Cami’nin doğu ve batı tarafında hücreler kuzeyinde de bazı mekanlar bulunan hafif çarpık bir avlunun güneyinde yer almaktadır.
Avlunun doğu ve batısındaki odaları ve kuzeydeki revağın bir bölümünün medrese olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Beşik ve çapraz tonozlarla örtülü avlu çevresindeki hücreler ve önlerindeki revak düz bir damla örtülmüştür.
 Ulu Cami, Kilis
Ulu Cami mihraba paralel iki sahınlı dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Mihrap önünde iki sahın boyunca bir kubbe ile örtülmüştür.
Bu kubbenin ağırlığı sivri kemerlerle duvarlardaki gömme ayaklara dayanmaktadır.
Kilis Ulu Camisi’nin enine gösteren planı mihrap önünün daha yüksek tutulmasıyla Leşkeri Bazar Şam Emeviye, Halep Ulu Cami ve Diyarbakır Ulu Cami’ye benzemektedir.
Mihrap önündeki kubbeli bölümün her iki yanında ikişer çapraz tonozlu bölümler bulunmaktadır.
Mihrap önü kubbesi tuğladan olup 7.30 m. çapındadır.
Bu kubbenin kasnağında basık kemerli 12 pencere bulunmaktadır.
İbadet mekanı 42x9.40 m. ölçüsündedir.
Caminin önünde son cemaat yeri bulunmamaktadır.
Çapraz tonozlu mekanların üzeri düz damlı bir çatı ile örtülmüştür.

İbadet mekanının ortasında bulunan mihrap sivri kemerli olup kitabesinden öğrenildiğine göre 1924 yılında tamir edilmiştir.
16.asır mukarnaslarına benzeyen bezemesi 1924 yılında orijinaline uygun olarak tecdid edilmiştir (yenilenmiştir).
Ahşap minber mihrabın sağ tarafında olup 1924 yılında yapılmıştır.

Minare caminin doğusunda yer almaktadır.
Kare planlı kaidesi kirli sarı ve siyah taşlardan örülmüştür.
Bunun üzerinde pahlı gövdeye geçiş ve sekizgen pabuç kısmı bulunmaktadır.
Tek şerefeli çokgen gövdeli minare oldukça sade bir görünümdedir.
Yalnızca peteğin üst kısmına ajur tekniğinde yıldız motifleri yerleştirilmiştir.
Minareye çıkış kapısı üzerine kitabe yerleştirilmiştir.
Buradan da caminin 1912 yılında yenilendiği öğrenilmektedir.

KİLİS'TEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder