15 Kasım 2011 Salı

Firuzağa Camii'nin Tarihçesi

 Firuzağa Camii'nin İçi
Divanyolunda, Adliye durağının hemen altında ve Sultanahmet’ e inen yolun sağında bulunan Firuz Ağa Camii, Sultan II. Beyazıd’ ın Hazinedarbaşı Firuz Ağa tarafından yaptırılmıştır. Hadika, baninin H.918 (M.1512) yılında vefat ettiğini ve müstakil türbesinde metfun bulunduğunu yazmaktadır. Divanyolunun genişletilmesinden önce daha büyük bir avlusu olan cami, kapısının üstündeki kitabeden de anlaşıldığı üzere H.896 (M.1491) yılında yani İstanbul’un fethinden 38 yıl sonra yaptırılmıştır. Bu kitabe Şeyh Hamdullah Efendi’nin kaleminden çıkmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder