8 Aralık 2011 Perşembe

Abdi Çelebi Camii'nin Mimari Yapısı

 Abdi Çelebi Camii, Fatih, İstanbul
Mimar Sinan tarafından H.940M.1533-34 tarihinde, dolma bir suret üzerinde, dört fil ayağı üzerine bir kubbe oturtularak yapılmıştır.
Cami 56 m2 olup avlusu 185 m2’dir. Caminin vakfiyesi olmadığından uzun süre bakımsız kalmıştır. II.Abdülhamid devrindede, caminin yanına bir karakol inşa edilmiştir.
(Bu bina halen “Basılı kağıt ve Kıymetli Evrak Anbarları Şube Müdürlüğü” tarafından kullanılmaktadır.) Karakolun inşaatını incelemeye gelen Serasker Rıza Paşa, camiyi harap vaziyette görünce hazineden bin altın harcayarak ihya etmiştir.
Balkan ve 1.Cihan Harpleri nedeniyle bakımsızlıktan harap olan camii, Süeda Hanım öncülüğünde, Mahir ve Abdülkadir Bey’lerin yardımlarıyla 1933 yılında tamir ettirilerek yeniden ibadete açılmıştır.
Bu tamir esnasında caminin kubbesi yerine ahşap tavan yapılmış ve üstü kiremitli çatı ile örtülmüştür.
İlk minberin 1756’da Mahmut Ağa koydurmuştur.
Minberi ahşaptır.
Mihrabı mavi üzerine beyaz renkte çeli-sülüs ihlas suresi yazılı çini bordür ile çevrilidir.
Camiyi aydınlatan kıymetli kristal avize Naciye Sultan tarafından hediye edilmiştir.
Son cemaat yerinin tavanı ahşap olup, üstü kadınlar mahfilidir.
Kadınlar mahfili üç kemerli pencereyle camiye açılmış olup, ortadaki pencere önünde 1x2 m2 ebadında bir çıkıntı bulunmaktadır.
Minare, caminin sağ tarafındadır.
Çıkış kadınlar mahfilindendir.
Ahşap tavan göbeğini evvelce süsleyen nefis celi-sülüs Nur Ayetinin kitabesi bugün mevcut değildir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder