3 Aralık 2011 Cumartesi

Germe Köyü Gazi Hasan Paşa Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan

 Germe Köyü Gazi Hasan Paşa Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Germe köyünde 1933 yılına kadar iki cami vardı. Ak Dede adlı cami bir köy camisi niteliğinde olup, 1933 yılılında meydana gelen şiddetli depremden sonra yıkılmış ve bir daha da yaptırılmamıştır.
Halen var olanı yan tarafinda silindirik gövdeli minaresiyle bakımlıdır.

Giriş kapısı üzerindeki kitabede:
"İki deryâ kapûdânı Vezir Gazi Hasan Paşa
Hulûsile bu Germede idüp mescid-i şerîf ihyâ
Muvaffak oldu dünyada gazâ-yı ekber etdi hep
Bu mescid-i fi-sebillillah ki, ukbasın kılup ihyâ. Sene 1199" yazılıdır.

Bu kitabede, Gazi Hasan Paşa'nın camiyi yeniden inşa değil, tamir ettirdiği anlaşılmaktadır.
İçerisi çok sadedir. Ağac işlemeli mimberin dışında pek sade ve gösterişsiz olan mihrapla duvarlar ve tavanda herhangi bir iş veya motif bulnmamaktadır. Duvarlardaki levhalarda soldan sağa doğru “Allah (c.c.), Muhammed (s.a.v), Ömer (r.a.), Ali(r.a.)" yazmaktadır. Saatin üzerindekinde ise “Re’sûl hikmeti mehafetullah” (Hikmetin başı Allah korkusudur) yazılıdır.
Mihrap iizerindeki yuvarlakta da “Allah (Cellecelâlehu)” altında “La ilâhe İllâllah, Muhammed Resullullah" en alt da “Küllema dahale aleyha Zekeriyya’l-mihrâb” yazmaktadir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder