1 Aralık 2011 Perşembe

Yeni Kapı Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan

Yeni Kapı Câmii Minaresi (Platia Diağora), İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Konumu: Odos Kolokotroni ve Platea Diagoras
Bugün sadece bir tek minaresi ayakta kalmıştır.
Yenikapı Cami tarihinde iki defa tamir olmuştur.
Birinci defa yanmış, ikinci defa 1895 yılında tamirat yapılmış ve 1933 depreminde de tamamen yıkılmıştır.
Minarenin kaidesindeki çeşme üzerinde bulunan yazıttan, şimdi var olmayan caminin, Hacı Mustafa Ağa adında bir zat tarafından 995 yılında (1586) yaptırılmış olabileceği tahmin edilmektedir.
Bu varsayımımız doğru ise, bunun Türkler'in İstanköy’ü fethettikleri Ocak 1523 tarihinden sonra ilk yapılan cami olması ihtimali güç kazanacaktır.
Yeni Kapı Câmii Çeşmesi, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Bugün su akmayan harap çeşme kitâbesinde şunlar yazmaktadır:
“1190 (1776-77)
Minelmâ-ı küllü şey'in hayyun efelâ yu’minûn”
“Sahibü’l-hayrât Murâbıt Elhâcı Mustafa Ağa ve Zevcesi Fâtıma Kadın ruhlarına fâtiha”
Kitabenin birinci satırı Kur'andan bir âyettir. Dilimize tercümesi şöyledir.
“Her şey sudan hayat bulur (buna) iman etmiyorlar mi?
Sahibül hayrat Murabıtcı Hacı Mustafa Ağa ve Zevcesi Fatma Kadın ruhuna fâtiha 1190(1776-77)”
Yeni Kapı Câmii Minaresi (Platia Diağora)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder