8 Ağustos 2019 Perşembe

EMİR SULTAN CAMİİ, YILDIRIM, BURSA

Emir Sultan Camii, Yıldırım, Bursa
Emir Sultan Camii, Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesinde Emir Sultan semtinde, hemen her yerden görülebilen, asırlık ağaçlar arasında bulunmaktadır.
Emir Sultan Camii, Bursa'da, Yıldırım Bâyezîd'in kızı Hundi Fatma Hatun tarafından, kocası büyük tasavvuf alimi Emir Sultan Emir Sultan (Mehmet Şemseddin Buhari) (1349-1429) adına, muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlığı esnasında ( 1366 - 1429) inşa ettirilmiştir.
Emir Sultan Camii'nin Avlusu
Bir söylentiye göre de Bursa tüccarlarından Hoca Kasım tarafından Emir Sultan hatırasına yaptırılmıştır.
İnşa tarihi katiyyet kazanamamakla beraber, Çelebi Sultan Mehmet zamanında yapıldığı da ileri sürülmüştür.
Ancak, bu eser 1795 yılında bütünüyle yıkılmış, h.1219 (1804)’de Sultan III.Selim tarafından aynı plan düzeninde yeni baştan yapılmıştır.
Bursa’da büyük hasara sebep olan 1855 depreminde zarar görmüş, 1868’de şehzade olan İkinci 2. Abdülhamid tarafından yenilenircesine tadilattan geçirilmiştir.

Emir Sultan Camii, ilk yapılışında tek kubbeli küçük bir cami iken, sonradan önüne üç kubbeli bir revak ile odalar eklenmiştir. 
Dikdörtgen bir plan düzeninde ahşap korkulukların, sivri ve yatay kemerli revaklarla çevrili bir şadırvan avlusu yapının ana plan şemasını meydana getirmektedir.
Bunun kuzeyine tek kubbeli dört köşeli ibadet yeri, aksi tarafa da Emir Sultan’ın türbesi ile iki yanına ikişer oda yerleştirilmiştir.
Bu camide ibadet yeri ile türbe ekseni üzerine simetrik olarak minareler yerleştirilmiştir.
Emir Sultan Camii'nin Mihrab ve Minberi
Böylece çevresi on altı yuvarlak sütun üzerine kubbelerle örtülü iç bahçenin bir yanı camiye diğer yanı da türbeye ayrılmış, ortasına da şadırvan yerleştirilmiştir.
Eyüp Sultan Camiinin iç kısmı 15,20 x 15,20 m. ölçüsünde kare planlıdır.
Emir Sultan Camii, Yıldırım, Bursa
Üzerini kemer ve köşelerde trompların taşıdığı merkezi bir kubbe örtmüştür.
İçerisi kasnakta yer alan on iki, duvarlarda da kırk pencere ile aydınlatılmıştır.
Bu sistem 19.yüzyıl barok camilerinde yaygın biçimde görülen bir aydınlatma sistemidir.
Eyüp Sultan Caminin mihrabı 17.yüzyılın iznik çinileri ile bezenmiştir.
Emir Sultan'ın Türbesi’nin ilk yapılışından günümüze hiçbir şey gelememiştir.
Bugünkü sekizgen planlı olan türbe 1868 yılında yapılmıştır.
Türbede Emir Sultan’ın eşi Hundi Fatma Sultan ile iki kızı gömülüdür.
Ayrıca camiye giden ana cadde üzerinde tarihi mezar taşlarının bulunduğu bir mezarlık ile h.1156 (1743) ve h.1254 (1838) tarihli iki çeşme bulunmaktadır.
Emir Sultan Camii'nin güneyinde ise Emir Sultan´ın eşi Hundi Hatun tarafından yaptırılmış hamamı bulunmaktadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder