1 Ağustos 2019 Perşembe

Eşref-i Rumi (Eşrefzâde) Camii, İznik, Bursa

Eşref-i Rumi Camii, İznik, Bursa
Eşref-i Rumi Camii, Bursa'nın İznik İlçesinde, ilçe merkezinin kuzeydoğusunda, Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde Eşrefoğlu Sokak ile Türbe Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunmaktadır.
Cami, türbe, dergâh, zaviye ve hazireden oluşan bir yapı topluluğu idi.
Cami, İznik’in Yunan işgali esnasında 1922 yılında yıkılmış ve yakılmıştır.
Günümüze yalnızca bazı duvar kalıntıları ile minaresi ve haziresindeki mezarlar gelebilmiştir.
Kitabesi günümüze gelememiştir.
Ancak caminin banisi olan Eşrefoğlu Abdullah Rûmi’nin sandukası üzerindeki bir levhada:
“Hâzâ kabr-i şerifi Kutb-ül arifin eşşeyh Eşrefzade Abdullah Rumi Kuddise sirruhu vefatı sene (H.874-M.1469)” yazılıdır.
Buna istinaden caminin Eşrefi Rûmi’nin ölümü 1469 olduğuna göre XV.yüzyılın ortalarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Eşref-i Rumi Camii, İznik, Bursa
Cami 12.50x16.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olup, kuzeyinde 8 m. uzunluğunda bir ahşap revak bulunuyordu.
İbadet mekanının sivri kemerli giriş kapısı üzerinde çini levhalı bir hadis bulunuyordu.
Mihrabında hadis yazısı ve kandil ve enginar yapraklı bezemelerden oluşmuş çini karolar bulunuyordu.
Bu cami Sultan IV.Murat (1623-1640) tarafından tadilattan geçirilmiş, caminin ve türbesinin duvarları çinilerle kaplanmıştır.
Bu çinileri, Tabakzade Mehmet Usta 1628 yılında yapmıştır.
Caminin Minaresi
Günümüzde bu caminin yerine modern bir cami yapılmıştır.
Eski camiden günümüze kalan minaresi kesme taştan üç sıra tuğlalıdır.
Sekizgen planlı kaidenin üzerine 12 cepheli gövde oturtulmuştur.
Petek ve külah kısmı yıkılmıştır.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Eski camiye ait olan minaresinin gövdesi çemberler içerisine alınarak sağlamlaştırılmıştır.
Kırmızı tuğladan yapılmış olan minarenin gövdesi çini kuşaklarla bölümlere ayrılmıştır.
Üzeri de XVII.yüzyıla ait çinilerle sonraki dönemlerde kaplanmıştır.
Caminin yanındaki avluda bulunan küçük bir hamam da 1970’li yıllarda yıkılmıştır.

Eşrefoğlu Abdullah Rûmi Kimdir?

Eşrefoğlu Abdullah Rûmi, (1353-1469) aslen Mekkeli olup, Bursa’da eğitim görmüş olup, Hacı Bayram Veli’nin önce müridi, sonra da damadı olmuştur.
Bundan sonra da dergâhını İznik’te kurmuş, bunun yanına da camisini yaptırmıştır.

Not: Fotoğraflar https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/esrefzade-cami-ve-turbesi
linkinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder