1 Ağustos 2019 Perşembe

Mahmut Çelebi Camii, İznik, Bursa

 Mahmut Çelebi Camii, İznik, Bursa
Mahmut Çelebi Camii, Bursa'nın İznik İlçesi Mahmut Çelebi Mahallesi’nde, Ayasofya Kilisesinin yaklaşık 100 m. güneyinde yer almaktadır.
Camiyi, kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan II.Murad’ın kayınbiraderi, Çandarlı Halil Paşa’nın torunu Vezir Mahmut Çelebi 1442-1443 yılında yaptırmıştır.

Erken Osmanlı devri mimarisinde tek kubbeli camiler grubundan olan bu eserin kuzeyinde dikdörtgen planlı, üzeri tonoz örtülü, ortası kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır.
Giriş kapısı üzerinde üç satırlık, 45x180 cm. ölçüsünde yapım kitabesi bulunmaktadır.
Yeşil Caminin küçük bir örneği olan bu caminin üzeri duvarlara dayanan bir kubbe ile örtülüdür.
İbadet mekanında kareden kubbe yuvarlağına geçiş Türk üçgenli bir friz ile sağlanmıştır.
Caminin minaresi yeşil sırlı tuğlalardan yapılmış kuşaklarla çevrilmiştir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Ancak, 1967 yılındaki depremden zarar görmüştür.
Mahmut Çelebi de caminin bahçesindeki demir parmaklıklı bir türbede medfundur.
Caminin karşısında yer alan İznik’in en eski çeşmesi ise 1970’li yıllarda yıkılmıştır.
Caminin yanında Golts Paşa’nın kullanılır olarak gördüğü aşhane-imaretten sadece duvar izleri günümüze gelebilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder