22 Ağustos 2019 Perşembe

Merkez (Hacı Osman Alan Mescidi) Camii, Harmancık, Bursa

 Merkez Camii (Hacı Osman Alan Mescidi), Harmancık, Bursa
Merkez Camii, Bursa'nın Harmancık İlçesinde bulunmaktadır.
Caminin minare kaidesi üzerindeki bir kitabeden 1904 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Caminin banisi bilinmemekle beraber bu kitabede yalnızca ustaların ismine yer verilmiştir.
Eserin minare kaidesinin kuzey cephesinde yer alan 47 x 50 cm. boyutlarındaki bu mermer kitabede usta adları ve Cemaziyelevvel 1322 H. / Temmuz 1904 M. tarihi verilmiştir.
Caminin içinde harimin güney duvarındaki nakışlarda 1322 H. / 1904 M. tarihi tekrarlanır. 
Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, üzeri çatı ile kapatılmıştır.
Güney duvarının ortasında yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır.
Caminin Mihrab ve Minberi
Güney duvar ekseninde yuvarlak mihrap nişi, doğu ve batı duvarlarda birbirlerine karşılıklı simetrik, yaklaşık eş boyutlarda ve eş aralıklarda pencereler yer alır.
Doğu duvarında 7, batı duvarında da 5 pencere bulunmaktadır.
Batı duvarındaki ikinci pencerenin yerine de minare kapısı açılmıştır.
Ayrıca kuzey duvarındaki giriş kapısının yanında iki pencere vardır.

Caminin son cemaat mahalli ile ibadet mekanı arasında seviye farkı bulunmakta ve bu yüzden buraya basamakla çıkılmaktadır.
İbadet mekanının güneyinde, köşede vaiz kürsüsü ve minberi bulunmaktadır.
Kare kaideli minare caminin batı cephesine bitişiktir.

Eser, içte ve dışta tümüyle sıvalı olduğundan beden duvarlarının malzemesi belli değildir.
Ahşap tavanın ortasındaki kare çerçeveli göbek ve köşelikler kabartma tekniğinde üsluplaştırılmış yaprak ve bitki motifleri ile bezenmiştir.
Süslemeler kırmızı zemin üzerine altın yaldızla yapılmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder