6 Ağustos 2019 Salı

Orhan Gazi (Ulu) Camii, Yenişehir, Bursa

Orhan Gazi (Ulu) Camii, Yenişehir, Bursa
Orhan Gazi (Ulu) Camii, Bursa'nın Yenişehir İlçesinde, Ulu Cami Mahallesi Ulu Cami Sokakta, Yenişehir kapısı dışında yer almaktadır.
İnşa tarihi katî olarak bilinmemekle beraber Orhan Gazi devri (1324-1362) eserleri arasındadır.
İznik Müzesinde bulunan kitabesinden öğrenildiğine göre; Orhan Gazi tarafından 1334-1335 tarihlerinde yaptırılmıştır.
Ancak kitabenin tarih kısmı kırık olduğundan bu konuda bazı tenakuzlar (çelişki) bulunmaktadır.
Büyük bir ihtimalle Osmanlıların İznik’i fethi esnasında Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır.
Orhan Gazi (Ulu) Camii, Yenişehir, Bursa
Cami, tarlalar arasında, kalıntı halinde iken 1963 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından burada yapılan kazı neticesinde eserin planı ortaya çıkarılmıştır.
Bu plana göre, günümüze yalnızca duvar kalıntıları gelebilen cami, ters T planlı, diğer ismi ile zaviyeli camiler grubunun öncüsüdür.
Oktay Aslanapa’nın yaptığı kazılar neticesinde, caminin önünde iki yanlı merdivenle çıkılan beş kısımlı bir son cemaat mahallinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
İki katlı son cemaat mahalli, dört sütunlu olup, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.
Cami kareye yakın dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır.
İbadet mekanının ortası kubbeli olup, bunun iki yanında da iki yan mekan bulunmaktadır.
Eser, moloz taş, kaba kesme taş ve tuğladan yapılmıştır.
Girişin sağ ve solunda iki mihrapçık ve iki de pencere bulunmaktadır.

Kare planlı olan ibadet mekanının güney duvarında yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır.
Mihrap dokuz sıra testere dişi ile bezelidir.
Mihrabın iki yanında iki, doğu ve batı duvarlarında da üçer pencere ile içerisi aydınlatılmıştır.
Dikdörtgen çerçeveli bu pencereler iki katlı olup, bunlardan bazıları dıştan örülerek nişe dönüştürülmüştür.
Mihrabın kuzey köşesine de minberi yerleştirilmiştir.
Girişin sağ ve solunda ikişer ahşap sütunun taşıdığı kadınlar mahfeli bulunmaktadır.

Ayrıca sağ köşesine minaresi yerleştirilmiştir.
Minare dikdörtgen prizma kaideli olup, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.
Şerefe altı dört sıra testere dişi ile bezenmiştir.

Yer yer ahşap hatıllar görülmektedir.
Saçak altına rastlayan yerlerde tuğladan testere dişleri ile hareketli bir görünüm verilmiştir.
Cami içerisinde yer yer kalem işi kalıntıları görülmektedir.
Bunlar kıvrık dal ve yapraklardır.

Orhan Gazi Caminin hamamı da, sur dışında cami ile surlar arasında yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder