16 Nisan 2020 Perşembe

Ayşe Kadın Camii, Edirne

Ayşe Kadın Camii, Edirne
Ayşe Kadın Camii, Edirne'de Ayşe Kadın Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Ayşe Kadın, Çelebi Sultan Mehmet’in kızıdır.
Ayşe Kadın Camii 1468 yılında, onun adına yaptırılmıştır.
Ayşe Kadın bu cami için Hayrabolu ve Üsküp’ ten çeşitli iş yerleri ve köy arazilerini vakfetmiştir.
Ayşe Kadın Camii, Edirne
Mimari olarak bakıldığında, kuzey cephesi hariç diğer üç cephesinin aynı planda uygulandığını görürüz.
Bu cephelerde, üçer sıra üzerinde yedişer pencere açıklığı mekana ışık etkisi yönünden katkı sağlar.
Batı duvarının kuzey ucunda bir minaresi bulunmaktadır.
Kuzey cephesinde ise camekanla çevrilmiş bir son cemaat mahalli, caminin genel havasından farklılık göstermektedir.
Ayşe Kadın Camii, Edirne
Caminin abdest muslukları kışın ısıtmaya imkan veren bir düzenekte yapılmıştır.
Caminin batı yönünde, cami avlu duvarından dışarıya taşan 1647 tarihinde yapılmış Hacı Müslim Çeşmesi yer almaktadır.
Caminin taçkapısı kuzey cephesinin batı ucuna yanaşık inşa edilmiştir.
Bu cephede yoğunlaşmış bezemeler ve kalem işlerine rastlanmaktadır.
Ayşe Kadın Camii, Edirne

Caminin Son Cemaat MahalliHiç yorum yok:

Yorum Gönder