16 Nisan 2020 Perşembe

İsmail Ağa (Baruthane) Camii, Edirne

İsmail Ağa (Baruthane) Camii, Edirne
İsmail Ağa (Baruthane) Camii, Edirne'de İsmail Ağa Mahallesi'nde, Baruthane mevkiinde bulunmaktadır.
Bu sebepten dolayı her iki isimle de maruftur.
15.yy ortalarında (1463) bu isimde bir mahallenin varlığından tahrir defterleri yardımıyla haberdar oluyoruz.
Caminin inşa tarihi kesin olmasa da, bu tarihe yakın bir zaman olduğu kuvvetle muhtemeldir.
İsmail Ağa (Baruthane) Camii, Edirne
Doğu ve batı cephelerinde 2 sıra halinde ikişerli toplam dörder pencere açıklığı bulunur.
Batı cephesinde ise sadece 2 pencere yer alır.
Bunlara ilaveten, her üç cephenin kasnak üzerinde üst sıra pencereleri ortalayacak şekilde yerleştirilmiş birer pencere daha görülmektedir.

Harim girişi kuzey cephenin doğu ucundadır.
Aynı cephenin batı ucunda bir pencere ve ikisnin ortasına konumlanmış bir dış mihrap yer almaktadır. Tek kubbeli ve tek minareli cami, 1993 yılında Vakıflar genel Müdürlüğü’nce restorasyondan geçirilmiştir.
İsmail Ağa (Baruthane) Camii, Edirne


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder