16 Nisan 2020 Perşembe

Süle Çelebi Camii, Edirne

Süle Çelebi Camii, Edirne
Süle Çelebi Camii, Edirne'de Süle Çelebi Mahallesi'nde Tarlakapı Mevkiinde bulunmaktadır.
Cami, 1559 yılında Hacı Süle adında Edirne’de mühim biri olduğu düşünülen bir kişi tarafından yaptırılmıştır.
Kare planl, tek kubbeli ve tek minareli bir camidir.
Camiyi çevreleyen avluda bir hazire ve kuzey cephesinde bugün kullanılmayan bir çeşme bulunmaktadır.
Süle Çelebi Camii, Edirne
Kuzey cephesi hariç, diğer cepheler altta ve üstte ikişerden 4 pencere açıklığına sahiptir. 
Minaresi batı duvarının kuzey yönüne yanaşıktır.
Kuzey cephesinde iki bölmeli, düzgün kesme taştan yapılmış bir son cemaat mahalli bulunur.
Kuzey cephede iki pencere açıklığı ve bunların arasında bir dış mihrap göze çarpar.
Taçkapısı, dikdörtgen, etrafı silmelerle bezeli olup, kuzey cephenin batı ucuna yanaşıktır.
Son cemaat mahallinde çok tesirli olmayan kalem işi süslemeler görülebilir.
Süle Çelebi Camii, Edirne

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder