23 Nisan 2020 Perşembe

Fatih Camii, Foça, İzmir

Fatih Camii, Foça, İzmir
Fatih Camii, İzmir'in Foça İlçesi'nde yer almaktadır.
Caminin üzerinde iki ayrı kitabe bulunmaktadır.
Avlu kapısı üzerindeki kitabeden öğrenildiğine göre Mustafa Ağa isimli bir kişi tarafından 1531 yılında, Fatih Sultan Mehmet’in isteği üzerine Foça’nın Osmanlı topraklarına katılmasından sonra yaptırılmıştır.
Sonraki yıllarda Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile, ancak padişahın ölümünden sonra 1569–1570 yılında yeniden yaptırıldığı, ibadet mekânına giriş kapısı üzerindeki kitabeden öğrenilmektedir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Cami bir sıra kesme taştan bir sıra tuğla hatıllı ve dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Caminin önünde yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış altı sütunun taşıdığı bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Bu son cemaat mahalli ibadet mekânını örten çatının devamı ile örtülüdür.
İbadet mekânına giriş kapısı yuvarlak kemerli ve mermerden olup, üzerinde sağır bir kemer ve Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği ile yapıldığını belirten kitabe bulunmaktadır.
Fatih Camii, Foça, İzmir
İbadet mekânı altlı üstlü iki sıra halinde ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.
Bu pencerelerin alt sırasındakiler dikdörtgen, üst sıradakiler de alçı vitraylıdır.
Mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir.
Caminin yanındaki minaresi kesme taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder