18 Nisan 2020 Cumartesi

Süleymaniye (Beylerbeyi Süleyman Paşa) Camii, Edirne

Süleymaniye (Beylerbeyi Süleyman Paşa) Camii, Edirne
Süleymaniye (Beylerbeyi Süleyman Paşa) Camii, Edirne'de Talat Paşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi Tunca nehri kıyısında yer almaktadır.
Beylerbeyi Hadim Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış cami, halk arasında “Süleymaniye Camii” olarak bilinmektedir.
Bu mevki halk arasında Bostan Pazarı olarak da bilinen mevkidir.
Caminin inşa tarihi bilinmemektedir.
Süleymaniye (Beylerbeyi Süleyman Paşa) Camii, Edirne
Buna rağmen 1433 yılında düzenlenmiş vakfiyesi gözönüne alınırsa, bu tarihten birkaç yıl evvel ibadete açılmış olduğu farzedilebilir.
Bu vakfiye kayıtlarına göre; Edirne, Kırklareli ve İpsala civarından çeşitli gelirler ve araziler bu camiye vakfedilmiştir.

Cami kare planlı olup, üzeri bir ana kubbe ve üç küçük kubbeyle örtülüdür.
Kuzey cephesinin doğu ucuna bitişik inşa edilmiş minaresi yıkılmıştır.
Caminin son cemaat mahallinin üzerinde yer alan örtü bugün yerinde yoktur.
Süleymaniye (Beylerbeyi Süleyman Paşa) Camii, Edirne
Fakat ayakta olan 4 sütun başlığı, burada 3 bölmeli bir son cemaat mahalli bulunduğunu göstermektedir.
İki taç kapısı vardır.
Bunlardan biri kuzey cephesinin ortasına konumlanmışken, diğeri doğu duvarının kuzey ucuna yakın konumlandırılmıştır.

Caminin kubbe, kubbe etekleri, iç yüzey duvarları, mihrap alınlıkları gibi bazı bölümlerde yoğunlaşan kalem işi ve bitkisel motiflerden süslemeler yer alır.
Duvar yüzeylerinde ayet kitabeleri, “Allah, Muhammed, Hasan, Hüseyin” ve dört halifenin isimleri yer alan madalyonlar iç mekanda güçlü bir atmosfer oluşturmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder