2 Nisan 2022 Cumartesi

Hilmi Paşa Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Hilmi Paşa Mescidi, Melikgazi, Kayseri (2021)
Hilmi Paşa Mescidi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde, Cami-i Kebir Mahallesi, Ulu Sokak'ta, Bedesten’in batı duvarına bitişik olarak yer almaktadır.
Mescidin kitabesi bulunmamaktadır.Bedesten binası, Sultan II.Bâyezîd devrinde Mustafa Bey tarafından inşâ edilen eski bir eser olmakla, Hilmi Paşa Mescidi’nin sonradan (Bedesten’in bir kapısı kapatılarak) yapıldığı anlaşılıyor.  
Mescidin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü (2021)
 Hilmi Paşa’nın adı verilen bu mescidin içindeki, (kağıt üzerine yazılmış) camlı çerçeveli manzum
kitabede 1287 (Milâdi 1870-71 olabilir) tarihinde Hilmi Paşa tarafından tamir ve ihya edildiği yazılıdır. 
Ancak bu kitabenin buraya ait olup olmadığı hususu şüphelidir.
Ahmed Nazif Efendi’nin Mir’ât-ı Kayseriyye’sinde Hükümet Dâiresi Camii bahsinde söz konusu kitabenin buraya ait olmayıp, Vilâyetin arkasında eskiden mevcut Hükümet Dâiresi Camiye ait olduğu belirtilmektedir.
Çerçeveli halde asılı bir Celi Sülüs hattı ile harekesiz yazılmış bir kitabede H. 1287/M.1870-71  yıllarında mescidin Hilmi Paşa tarafından tamir edildiği yazılıdır.
Cami, bugün ibadete açık durumdadır.
Hilmi Paşa Mescidi halen Güney kuzey yönünde boylamasına yapılmış üç sahınlı mescidin iç ölçüsü
12.20x7.65 m. olup, dört ahşap direk üzerine üst örtü oturtulmuştur. 
Üzeri, dışarıdan tek yönlü kiremit çatı ile örtülmüştür. 
Üst örtü ahşap ters tavanla kapatılmıştır.
Mescidin giriş kapısı basık kemerli olup, nisbeten eski görünümünü korumaktadır. 
İçeride camekânlı küçük bir davlumbaz vardır. 
İçeri girerken sola doğru çıkan on bir basamaklı ahşap bir merdivenle minber-minareye çıkılmaktadır.
Mescidin batısında üç, kuzeyinde de iki pencere yer alır. 
Kuzeydeki giriş kapısının üzerindeki pencereler daha küçük ve düz, diğerleri mazgal tipindedir.
Mescidin mihrabı ve minberi sonradan mermer malzeme ile yapılmıştır. 
Ayrıca mescidin mahfili, vaaz kürsüsü ve son cemaat mahalli bulunmamaktadır.
Mescidde herhangi bir süs unsuru bulunmamaktadır.
Camide inşa malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır.

Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.218, 219, 220.
  2. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.104.
  3. Ahmed Nazif Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, (Hazırlayan: M. Palamuktoğlu) Kayseri,1987, s. 32.
  4. Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları, Vakıflar Dergisi, Cilt:XIII, Ankara, 1981, s. 546.
  5. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder