6 Nisan 2022 Çarşamba

Zevle Sultan Kimdir?, Selçuklu, Konya

Zevle Sultan Türbesi, Selçuklu, Konya

Veliler listesinde yer alan bu zatın kim olduğu hakkında kesin malumat mevcut değildir. 
Mehmet Önder Bey, Zevle Sultan’ın Selçuklular devrinde yaşamış meşayıhtan bir zat olduğunu, bunun bir kadın olduğunun da söylendiğini kaydederken, İbrahim Hakkı Konyalı, bu konuda mütâlaa beyan etmekten çekinir.


Mescidin yeni yapıldığı esnada, Sadreddin-i Konevî’nin oğlu Sâdeddin Muhammed bir keramet göstererek, çalışan usta ve mimarbaşına, mescidin kıblesinin hatalı yapılmakta olduğunu söylemesi üzerine, mimarbaşı ve ustalar buna itiraz edince küçük Sâdeddin onlara; kıble’nin gerçek yönünü isbatlamak için, Kâbe-i Muazzama’yı göstererek, mescidin kıblesini düzeltmiştir.
Mescidin şimdiki kıblesi ise köşelidir.
Belki de daha sonraki tadilatlarda mescidin yönü hatalı inşa edilmiştir.

Zevle Sultan Camii'nin Kıble Yönü, Selçuklu, Konya


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder