25 Nisan 2022 Pazartesi

Hz.Dâniyâl (Alehisselâm) Kimdir?

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Dâniyâl (Alehisselâm), Benî İsrâîl peygamberlerinden olup, (MÜRSEL) değildir. 
Kendine özel kitap verilmeyip kendinden evvel gelmiş Tevrat'a bağlı olan NEBİ'lerdendir.
Babası REZKİL veya HEZKAL da, Benî İsrâîl peygamberlerinden olup, Kudüslüdür. Dâvûd (Alehisselâm)'ın neslinden, diğer rivayete göre YÂKÛB (Alehisselâm)'ın teyzezadesidir.

Hz.İsa'dan 606 yıl evvel Babil hükümdan Kralı, zulmüyle meşhur Buhtunnasr, Kudus'ü ve
Mescid-i Aksa'yı da tahrib etti. 
Kutsal eşyalarını aldı, ahalinin Allah'a inanan ihtiyarlarını öldürdü.
Genç kadın ve erkeklerini esir ederek Babil'e götürdü.
Bu esirler arasında Dâniyâl (Alehisselâm), taze delikanlı olarak bulunuyordu.
Buhtunnasr, Kudüs esirlerinden Allah'ın birliğine inanıp puta tapmayanları evvelâ hapse atıp
eziyet ediyor, putperestliği kabul ederse bırakıyor, razı olmazsa öldürüyordu.
Caminin Kubbesi

Bu esnada Dâniyâl (Alehisselâm) da hapiste eziyet görüyordu ama durmadan iman ehli olanlara nasihat ederek, Buhtunnasr, kendilerini öldürse dahi asla putperestliği kabul etmemeyi imanlarından dönmemeyi, öldürülmeleri halinde şehit olup derhal kendilerini cennet de bulacaklarını, ölüm acısını dahi Cenâb-ı Hak onlara duyurmayacağını telkin ediyordu. 
Bu cihetle, hapiste bulunan Kudüs esirlerinin en çok eziyet göreni Dâniyâl (Alehisselâm) idi.

Bu esnada Buhtunnasr korkulu rüyalar görmeye başladı. 
Kimse tabir edemeyince Dâniyâl (Alehisselâm) tabir etti. 
Bunun üzerine Dâniyâl (Alehisselâm)'a herkesin hürmet ve saygı göstermesini emretti ama çok
sürmedi, yine insanları putuna tapmaya zorladı. 
Dâniyâl (Alehisselâm) yine karşı çıktı. 
Bu defa Dâniyâl (Alehisselâm)'I ateşe attırdı ama Cenab-ı Hak onu kurtardı.
Bu mucizelerden sonra, aciz kalan Buhtunnasr, Dâniyâl (Alehisselâm)'a samimi olarak çok saygı
gösterdi ve herkesin ona hürmet edip duasını almasını emretti.

Bundan sonra her taraftan insanlar gelir duasını alır, felaket anlarında kuraklık gibi günlerde
ona dua ettirirlerdi.
İşte bu esnada Tarsus'ta da hüküm sürmekte olan kuraklık, kıtlık dolayısıyla yağmur duası
yapmak için Tarsus'a gelmiş ve burada kalarak vefat etmiştir. 
Dâniyâl (Alehisselâm)'ın kabri Tarsus'tadır.

 1. Caminin Tarihçesi
 2. Hz.Dâniyâl (Alehisselâm) Kimdir?
 3. Buhtunnasr'ın Kudüs-ü Şerîf'i İşgal Edişi, Daniyal (Alehisselâm)'ın Esir Edilişi ve Buhtunnasr ile Aralarında Geçenler
 4. Buhtunnasr'ın Nihayet Samimî Saygısı
 5. Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu, Herkus'un Onu Tanıması ve Defni
 6. Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar
 7. Herkus'un Müjdesi Altındaki Müjde
 8. Bir Beldede Bir Peygamberin Bulunması
 9. "Rüya Tabirini Nasıl Biliyorsunuz?" diye Bir Kimsenin Sorması Üzerine M. b. Sîrîn'in "Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Usulü İle" Dediği İki Rüya
 10. Dâniyâl Nebi (Alehisselâm)'a Ait Olduğu Bildirilen "Remil İlmi" ile Rüya Tabirine İki Örnek
 11. Caminin Fotoğrafları - 1
 12. Caminin Fotoğrafları - 2


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder