14 Nisan 2022 Perşembe

La'al Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Mimarî Üslûbu, Mut, Mersin

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii, Mut, Mersin
La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii, Mersin'in Mut ilçesinde Kale Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami, dikdörtgen planlı ve orta kubbeli olan cami, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. 
Cami, sekizgen kubbe, kasnak üzerine oturmaktadır. 
Ana kubbeyi dört paye taşımaktadır. 

Dört kemerden başka niş oluşturan dört kemer daha vardır. 
Caminin mermer minberi orijinaldir ve mukarnas işçiliktir. 
Mihrap nişi sonradan boyanmıştır. 
Cami, dıştan, 18×21, içten 11.45×18.70 ölçüsündedir. 
Caminin kuzey cephesinde, beş kubbeli, iki yandaki duvar uzantıları arasında dört mermer yuvarlak sütunun yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmasıyla oluşmuş beş bölümlü bir son cemaat mahalli mevcuttur.
Son cemaat mahallinin üzeri basık kubbelerle örtülüdür.
İbadet mekânını üzerini örten kubbe tromplu olup dıştan bir kasnak üzerine oturtulmuştur.
Mihrap nişinde bezeme elemanları görülmemektedir.
İçerisindeki kalem işleri son devirde yapılmıştır.
Bir zamanlar caminin çevresinde bir hamam olduğu ve caminin avlusunda da toprak örtülü bir damı olan taş yapılı bir medrese bulunduğu bilinmektedir. 
Ancak bu iki eser de günümüze ulaşamamıştır. 
Caminin Minaresi

Caminin ilk inşasında minare yapılmamıştır. 
Cami revakları yapılırken; batı tarafındaki kemer üzerine zarif bir ezan kulesi yapılarak cami ibadete açılmıştır. 
Bu ezan kulesi, 1915 yılında revak ile beraber yıkılmıştır.
Caminin yanında, son cemaat mahallinin duvar uzantılarına bitişik olarak kare kaideli kesme taştan yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minare ilave edilmiştir.
1923 yılında caminin revak ve minaresinin inşasına başlanılmış ve 1936 yılında ise tamamlanmıştır.
Bu inşaya ait 1923 tarihli kitabe revakın sağındadır. 
Laal Paşa Camii'ne giriş kapısı, kuzey cephededir. 
Doğu cephesindeki ufak kapı, caminin doğu köşesine yakındır. 
Bu kapıdan tahta merdivenle kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır. 

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii, Mut, Mersin


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder