15 Mart 2010 Pazartesi

Kurşunlu Camii, Besni, Adıyaman

Kurşunlu Camii, Besni, Adıyaman
Kurşunlu Camii, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yer almaktadır.
Kuzey cephede son cemaat yerine açılan cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre 17.asırda yaptırılmıştır.
Camii, buradaki diğer camilerde olduğu gibi muntazam bir plana sahip değildir.

Daha çok Arap mimari tarzını yansıtan eserin kuzey cephesinde, iki sıra halindeki sütunların meydana getirdiği üç bölümlü, son cemaat yeri, doğu yönde minare kaidesi ile birleşmekte ve camii beden duvarlarında çıkıntı teşkil etmektedir.
Bütünü ile “L ‘’ harfi şeklinde bir plana sahip olan camii, sadece doğu cephesindeki üzerleri dilimli, kemerli pencerelerle aydınlanmaktadır.
Büyük dikdörtgen kirişler içine alınmış olan pencereler, düz silmelidir.
Boyuna dikdörtgen olan esas ibadet yeri, içten mihrap duvarına paralel üç sıra halinde ve her sıra üçer bölüme ayrılmakta; sütunlar arası üst örtüyü taşıyan kemerlerle bir birine bağlanmaktadır.
Kuzeydoğu köşesinde son cemaat yerine bitişik olarak yapılmış bir minare vardır.
Gerek mimari organların ve gerekse mekan düzeni ile üst örtü bakımından esasen güneyde olan Besni’deki camilerin Arap stili ile mahalli geleneğin kaynaşmasından meydana gelmiş olduklarından hiç şüphe yoktur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder