22 Mart 2010 Pazartesi

Şeyh Şücâeddin Mescidi ve Türbesi, Muratpaşa, Antalya

Şeyh Şücâeddin Türbesi, Antalya'nın Merkez Muratpaşa İlçesinde, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Türbenin kitabesinden 1238 yılında yapıldığı bilinmektedir.
Burada bir dergahın olduğu kaynaklardan öğrenilmişse de günümüze yalnızca türbe ve diğer yapıların temel kalıntıları gelebilmiştir.
Kitabesinde de imaret ve türbe olarak geçmektedir.
Şeyh Şücaaddin Türbesi, kare planlı olup üst yapısı bugün mescid olarak kullanılmaktadır.
Kesme taştan yapılmış olan türbenin yarı duvarları orijinal olup, üstü 1969 yılında orijinaline uygun olarak yenilenmiştir.
Kuzey cephesindeki kemerli küçük bir kapı önündeki dokuz basamakla mumyalık kısmına inilmektedir. Mescid olarak kullanılan üst kapının giriş cephesinde sivri kemerli nişler yer almaktadır.
Bunlardan soldaki niş içerisinde beş satırlı kitabesi bulunmaktadır:
“Allah Teberre’a bi imareti hazihi’l-türbeti
El-Abdeynu’z-za’ifeynü’l-muhtaceyn ila
Rahmet-i’l-İlahi te’ala… ve ehuhu
…bin Abdullah fi sene site selasine ve site mi’e 636”.

Türbenin üzerini tromplu bir kubbe ile içten, dıştan da dört kenarlı kiremit örtülü piramidal çatı örtmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder