22 Mart 2010 Pazartesi

Ömer Paşa Camii ve Türbesi, Elmalı, Antalya

Ömer Paşa Camii ve Türbesi, Antalya'nın Elmalı ilçesinde çarşı içinde yer almaktadır.
Yapı Manavgatlı Ketencizade Ömer Paşa tarafından 1610 yılında yaptırılmıştır.
(Cami kitabesinde ve vakfiyesinde 1677’de yaptırıldığı yazmaktadır.)
Yapı topluluğu ile beraber türbe de harap olmuş, 1938 ve 1968 yıllarında onarılmıştır.
Son cemaat bölümü ve minare çıkıntıları hariç kare planlıdır. 
Duvarlar düzgün kesme taş kaplıdır. 
Duvarlar yukarıda profilli üç kornişle kademe kademe daralmakta ve bunların üstünde 16 köşeli kasnak ve büyük bir kubbe bulunmaktadır. 
Minare sağda dört köşeli temel üstünde, sekiz köşeli kaidelidir.
Türbe camiye yapışık, kare planlı, sade bir yapıdır. 
Kesme taş ile yapılmıştır. 
Üstü kasnaksız, dört köşeli, basık bir kubbe ile örtülmüştür. 
Zeminde basit yapılı mezar yer almaktadır. 
Caminin avlusunda 1952 yılında yapılan onarım sırasında eski malzemesi kullanılarak yeniden inşa edilen şadırvanı bulunmaktadır. 
Camii ile aynı dönemde yapıldığı sanılan ve Caminin bulunduğu avluyu kuzeyden çevreleyen "U" planlı Medrese yapısı bugün kütüphane binası olarak kullanılmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder