31 Mart 2010 Çarşamba

Fatih Camii, Şebinkarahisar, Giresunfatih camii (şebinkarahisar-giresun)1
Fatih Camii (Şebinkarahisar-Giresun)

Fatih Camii, Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde yer almaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalmadır. Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşını kazandıktan sonra Şebinkarahisar’a geldiğinde, bu gelişinin anısı olarak bir cami yapılmasını emretmesi üzerine Fatih Camii yapılmaya başlanılmış ve inşası 5 yıl sürmüştür.

Ahşap olarak yapılan cami tarihinde iki defa büyük yangın görmüş, birinci yangından sonra onarılmış fakat 1886 tarihindeki ikinci yangında tamamen yanarak yok olma noktasına gelmiştir.
Mutasarrıf Resih Paşa ve Defterdar Mahmut Nedim’in öncülüğünde 1888 tarihinde Şebinkarahisar halkından da yardım alınarak şimdiki Fatih Camii yeniden yapılmıştır.
Dikdörtgen planlı ibadet mekânının üzeri altı kubbe ile örtülmüş ve böylece Osmanlı mimarisindeki ulu cami plan tipi burada uygulanarak inşa edilmiştir.
Kitabeleri olmadığından yandıktan sonra yeniden yapılışı ve banisi ile ilgili bilgiler karanlıkta kalmıştır…
1939 yılında yaşanan büyük Erzincan depremi Şebinkarahisar’da da oldukça etkili olmuş, caminin kubbeleri çökerek camide büyük hasar yaratmıştır.
Dönemin Kaymakamı Mukadder Öztekin’in çabaları ile 1950 yılında onarılmış ve kurulan Fatih Camii koruma ve Güzelleştirme Derneği vasıtasıyla onarım ve ihtiyaçları karşılanmaya başlamıştır.
Şebinkarahisar’da yaşanan 1915 yılındaki Ermeni isyanında ve Rum isyanlarında tahrip edilen ve saldırılara maruz kalan caminin duvarlarındaki mermi izlerini günümüzde de görmek mümkündür.
Tamamen kesme taştan yapılan Fatih Caminin ana mekânı içerden dört adet büyük taş sütunlarla taşınmaktadır.
Binanın çatısı içerden düz görünmesine rağmen dışardan kubbeli olarak yapılmıştır. Caminin giriş kısmı olan kuzey cephesinde iki tane son cemaat yeri mevcuttur.
Birinci son cemaat yerinin üzeri iki, ikinci son cemaat yerinin üzeri üç küçük kubbeyle örtülüdür.
Giriş kısmı üç büyük kemere ayrılıp yapılmıştır.
Giriş kısmının sağında kare planlı kaide üzerinde önce konik sonra çok köşeli bir gövdeye sahip tek şerefeli minareye ve geniş bir avluya sahiptir.
Avlunun üstü kurşunla kaplanmıştır. 2006 Yılında da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restore edilerek üstü bakırla kaplanmış ve temel güçlendirme çalışması yapılmıştır.
Şebinkarahisar İlçe merkezinde bulunan Fatih Camii, ilçenin en büyük camisidir.

Başka bir kaynakta ise cami ile ilgili bilgi şöyledir:
Bu camiyi Fatih Sultan Mehmet, Trabzon seferi sırasında yaptırmıştır. 
Bu duruma göre cami XV.yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır.
İlk yapılışında ahşap olan cami iki kez yanmış ve yenilenmiştir.
Kitabeleri olmadığından yandıktan sonra yeniden yapılışı ve banisi ile ilgili bilgiler karanlıkta kalmıştır.


fatih camii (şebinkarahisar-giresun)2


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder