9 Şubat 2011 Çarşamba

Harem'in Sınır Taşlarını Osmanlı Dikti

Haremeyn kutsal yerler olduğu için sınırları dahilinde yabani hayvanları avlamak haram edilmiş. Ancak Medine'de Mekke'den farklı olarak arazi tarım arazisi olduğu için, yeşil ağaç ve otların ihtiyaç olduğu zaman kesilmesine izin verilmiştir. 

Mekke'de ise sadece İzhir gibi bazı bitkiler kesilebilir.

Medine Haremi, şehrin doğusundaki 'Harrat-ul Vâkım' denen, volkanik kara taşlı alan ile batıda harratül-vebere adıyla bilinen, kara taşlık arasındaki bölgeyi içine alır. Son yıllarda yol, okul, park, apartman ve işyeri yapımı sebebiyle bu iki taşlık alanın belirtilerinin yok olmasından endişe ediliyor. Haremin kuzey sınırı, Sevr Dağı'dır. Bu dağ Uhud Dağı'nın arka tarafında, kızıl renkli, ayakta duran bir insan gibi, dik, küçük bir dağdır. Bu dağcığın yakınından, Medine Havaalanı -Cidde- asfalt yolu geçer. Bu yol gayrimüslimler için yapılmıştır.

Medine-i Münevvere'nin güney sınırı ise Ayr Dağı'dır. Kısaca: Harem Medine'nin doğu cihetinde bulunan ve Harra denen taşlık araziden, batıda yine Harra denen diğer bir taşlık alan ile, kuzeyde Sevr Dağı, güneyde ise Ayr Dağı arasında olan 19 km'lik bölgedir. Harem sınırlarını gösteren sınır taşları Osmanlı döneminden kalma.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder