25 Eylül 2011 Pazar

Ka'be ne demektir?

Ka'be-i Muazzama 
Lügatte (Sözlük) “dört köşeli veya küp şeklinde olmak” anlamındaki ka‘b (كعب) kökünden gelen ka'be “küp şeklinde nesne” demektir.

Kur’ân-ı Kerîm’de adı 2 defa geçen Kâ'be’ye (el-Mâide 5/95, 97) bir kısmı yine Kur’an’da yer alan Beyt (el-Bakara 2/125, 127, 158; Âl-i İmrân 3/96, 97; el-Enfâl 8/35; el-Hac 22/26; Kureyş 106/3), Beytullah, el-Beytü’l-atîk (el-Hac 22/29, 33), el-Beytü’l-harâm (el-Mâide 5/2, 97), el-Beytü’l-muharrem (İbrâhîm 14/37), el-Mescidü’l-harâm (el-Bakara 2/144, 149, 150; el-Mâide 5/2; et-Tevbe 9/7, 19, 28), el-Beytü’l-ma‘mûr (et-Tûr 52/4), el-Meş‘arü’l-harâm, Beniyye, Devvâre, Kādis, Kıble, Hamsâ, Müzheb gibi çeşitli isimler de verilmiştir.
Halk arasında daha çok Kâ‘be-i Muazzama tabiri kullanılmaktadır.
Mescid-i Haram'ın (Ka'be) Muhteşem Gece Görüntüsü
SUUDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER

 
Not: Bu bilgiler https://islamansiklopedisi.org.tr/kabe linkinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder