26 Eylül 2011 Pazartesi

Sultan Ahmed Devrinin Önemli Olayları


 Sultan Ahmed Devrinde Osmanlı Sınırları
1590- Şehzade Ahmet’in doğumu (18 Nisan)
1603- I. Ahmedin tahta geçmesi (21 Aralık)
1604- Peşenin alınması, Estergonun kuşatılması
1605- Ciğerdelen, Vişegrat, Tepedelen ve Estergon kalelerinin fethi, Cağaloğlu Sinan paşaların safevilere yenilmesi
1606- Canbulatoğlu isyanı, Avusturya ile Zitvatorok barış anlaşması. Kuyucu Murat Paşanın veziri azam olması.
1607- Kuyucu Murat paşanın Celali isyanlarına karşı başarılı harekâtı.
1608- Asi Kalenderoğlunun Alaca çayırda bozguna uğraması
1609- Sultanahmet Camiinin temel atma merasimi
1610- Osmanlı ve sefevi ordularının Acı çay kıyılarında beş gün karşılıklı Beklemeleri ve barış için gizli görüşmeler.

1612- Osmanlı safevi barış anlaşması (20 kasım)
1613- Bütün Osmanlı ülkesinde içki yasağı ilan edilmesi
1614- Donanmanın Trablusgarbe gitmesi ve Asi Sefer dayının ortadan kaldırılması, Don kazaklarının Sinop’a baskın yapmaları
1616- Erivanın kuşatılması.
1617- Sultanahmet Caminin açılış merasimi, Osmanlı Lehistan barışı, Sultan I. Ahmet’in ölümü (22 Kasım)İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLER

 
· ÜLKELERDEKİ CAMİLER
                                   
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder