26 Eylül 2011 Pazartesi

Sultan Ahmed Külliyesinin İçinde Bulunan Bölümler

Camii öbür mabetlere oranla, iç mekânlarda çok geniştir. Sinan’ın Süleymaniye’ sinin kubbesini taşıyan pil payeleri yerine, Mehmet ağa, yuvarlak ve çok iri sütunlar kullanmış ve yine Sinan’ın Şehzade Camii payelerinde yalnız üst kısımlarda yer verdiği yivlerini, Mavi Camiinde, çok aşağılardan itibaren başlatmak suretiyle, sütunların heybetini ve ağırlığını hafifletmiştir. Bu hem cesur ama hem de isabetli ve artistik tercihi ağır basan bir dizayndır.

Camiye önce dışarıdan bakarsak 6 minareye sahip.
O yüzden bu niteliği ile tek kalıyor.4 köşesindeki minarelerin 3’er ve avlusunun köşesindeki 2 minarenin ise 2 ‘şer şerefesi var. 16 Şerefe. Yapı, üç yanından, taş duvarlı ve 5 kapılı bir avlu ve bahçe ile çevrili.
Camii önünde de revaklı ve taş döşemeli bir iç avlusu vardır.
Burada 26 granit ve mermerden stalaktit üslubunda başlıklı sütun,30 kubbeyi taşır.
3 kapı ile girilen iç avlu, mermer döşemelidir. Batı yönündeki kapı,anıtsal ölçülerdedir.
Avlunun ortasına 6 sütunlu, bir şadırvan yerleştirilmiştir.

Camiye de 3 kapı ile girilir. Avluya açılan kapı en büyüğüdür. Caminin ana yapısı ile beraber, şu tamamlayıcı bölümler de eklenmiş, bunların kimisi ancak birkaç yıl sonra bitirilmiş, sonunda tam bir külliye meydana gelmişti:

-Hünkâr Kasrı
-Medrese
-Dar-ül Kurra
-Sıbyan Mektebi
-Arasta
-Hamam
-İmaret (Halen batı yönünde, meydan kenarında, Marmara Üniversitesi binası arkasında, sadece mutfak bölümü kalmıştır.)
-Darüş-şifa (Bugün yoktur) -Türbe
-Sebiller

-->

İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLER

 
· ÜLKELERDEKİ CAMİLER
                                   
.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder