9 Ekim 2011 Pazar

Cerrah Mehmed Paşa Kimdir?

Cerrah Mehmed Paşa Türbesi
Enderundan yetişmiş olup hasoda ağalarından iken Şehzade Mehmet'i sünnet etmekteki mahareti sebebiyle yeniçeri ağalığıyla saraydan çıkmış ve daha sonra kubbe veziri olmuştur.
1598 Mayıs'ta ikinci vezir bulunurken Hadım Hasan Paşa'nın katli üzerine vezir-i âzamlığa tayin edilmiştir.
Cerrah Mehmet Paşa, nikris hastalığından dolayı bizzat işlere bakamayıp bir yardımcı ile iş görmesi uygun görülmediğinden emekli edilerek yerine üçüncü defa Damat İbrahim Paşa vezir-i âzam olmuştur (1007 Cemaziyelâhir ve 1599 Ocak).

Cerrah Mehmet Paşa 1012 Şaban ve 1694 Ocak'ta vefat ederek İstanbul'da ismine mensup semtte cami avlusundaki türbesine defnedildi.
Camiden başka medrese, mektep, sebil, çeşme, şadırvan ve dershanesi ile çifte hamamı vardır.
 Cerrah Mehmed Paşa Haziresi
Sultan III. Murat ve III. Mehmet döneminde saray cerrahı olan ve III. Mehmet döneminde, (9 Nisan 1598-6 Ocak 1599) tarihleri arasında sadrazamlığa kadar yükselmiş bir Osmanlı tabibi ve paşasıdır.
Cerrahpaşa lakabıyla da tanınmaktadır.
İsmiyle anılan Cerrahpaşa semtinde bir de camisi bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder