8 Ekim 2011 Cumartesi

Bali Paşa Camii'nin Tarihçesi

 Bali Paşa Camii, Fatih, İstanbul
Fatih, Hocaüveyz mahallesi, Bâli Paşa caddesi Hoca Efendi Sokağında bulunmaktadır. Câmi, kapısı üstündeki II. Bâyezid’in Haremi Hümâyün Gılmanlarından Hüda-î mahlasını takınan Kenan Bey’e ait olan kitâbesine göre, Sultân II. Bâyezid’in Vezirlerinden İskender Paşa’nın damadı Bâli Paşa tarafından yapımına başlanmış, Paşa’nın vefatı üzerine İskender Paşa’nın kızı ve Bâli Paşa’nın zevcesi Hüma Hâtun tarafından H.910/M.1504 yılında tamamlanmış ve minber de koydurulmuştur.
(Giriş kapı üzerindedeki kitabede:Yaptı bu Camii Hüma Hatun-Binti İskender-i zaman ol mah-Hak kabul ide gösterip didar-Kıla mahşerde şefaat ona ilah-Dedi anın hüdayı tarihin-Mescidi ümmeti Resulullah..910/1504/05 yazmaktadır).Bazı kaynaklarda ise,Hüma Hâtun İskender Paşa’nın kızı değil II. Bâyezid’in kızı olduğu zikredilmektedir.

Sâi Çelebi “Tezkiretü’l-Bünyân’ında Bâli Paşa câmi’sini Mimâr Sinan’ın eserleri cedveline almıştır. Halbuki Sinan,Yavuz’un devşirmesi olduğuna ve bunun da en erken H.918/M.1512’lere rastlaması ihtimal dahilinde bulunduğuna göre,Bâli Paşa Câmii’ni Sinan’ın yapması imkânsızdır.Böylece Sinan’ın ancak bir tâmir yaptığı veya en geçerli ihtimalle binayı yeniden inşâ ettiği akla gelmektedir.


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ

 MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder