4 Ekim 2011 Salı

Yavuz Sultan Selim Camii'nin Mimari Yapısı

Şehzadeler Türbesi
Tamamiyle köfeki taşından inşa edilen bu caminin Hünkar Mahfili,zarif dilimli, kemerli, alt tabanı çok renkli nefis kale işleri ile süslü ve çeşitli renkte mermer sütunlar üzerine oturtulmuştur.Yanları şebeke süslemeli mermer minber ve taş mihrap geleneğe bağlı olarak sade ve klasik üsluptadır. Kapı kanatları ile pencere kapakları fildişi sedeflerle zenginleştirilmiş,güzel ağaç işçiliğini göstermektedir.İçte ve avludaki sivri kemerli pencere alınlıkları renkli sır tekniği ile imal edilmiş ve zarif çinilerle süslenmiştir. İç avlunun giriş kapısının yanındaki duvarda güneş saati bulunmaktadır. Süslü kafeslerini Sultan İbrahim koydurmuştur.Son derece işlemeli kürsüsü ahşaptır.Mermerden yapılmış müezzinler mahfili sağ tarafta ve ortadadır. Kuzeyde enine dikdörtgen planlı, 18 sütun üzerine yerleştirilmiş 20 kubbeli ve revaklı şadırvan avlusu yer almaktadır. Doğu ve batıya açılan önleri sakıflı müstakıl girişlerde donatılmış,tabhanelerin köşelerindeki dörder birim,duvarlarla kuşatılarak ocaklı odalar meydana getirilmiştir. Aralarındaki altışar birimde dört eyvanlı plan şemasını devam ettiren bir dağılım yeri olarak değerlendirilmektedir. Kapılarından biri türbe kapısı ,batısındaki çarşı kapısı, kuzeyindeki kırk merdiven kapısı dır. Sağ ve solundaki kapılarda 1990 senesinde Vakıflar tarafından yenilenmiştir.


Camide Bizans devrinin açık su havuzlarından biri mevcuttur.Giriş kapısının sağında is odaları bulunmaktadır.

Caminin mihrabı önüne tesadüf eden Yavuz Sultan Selim türbesi sekizgen köşeli plan üzerine inşa edilmiş olup tek kubbelidir. Medhalin iki yanı çini panolarla bezelidir.Sağ taraftaki pano H.929/M1523 tarihli bir kitap ihtiva etmektedir. Sanduka çerçevesi sedefkari-dir. Sandukası üzerinde,Yavuz’un Mısır seferine giderken hocasının atının ayağından sıçrayan çamurla kirlenmiş kaftan,vasiyeti olarak örtülmüştür.

Şehzadeler türbesi altı köşeli bir plan üzerine yapılmış olup kubbe kasnağında “Ayet el Kürsi” kabartma olarak yazılmıştır.Tütbede,Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Mahmut ve Abdullah ile kızları Güherhan ve Hüma Şah Sultanlar medfundur.Bu yerde bulunan ve yıkılmış olan türbede Selim 1’in zevcesi ile Kanuni’nin anası Ayşe Hafsa Sultan ile Selim 1’in kızı Sadrazam Müverrih Lütfi Paşa’nın zevcesi Şah Sultan metfundur.Sultan Abdülmecit’in türbesi isealtı köşeli basit kubbeli bir binadır.25 Haziran 1861’de vefat eden Sultan Abdülmecit ile oğulları burada medfundur.

-->

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ

 


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA
.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder