4 Ekim 2011 Salı

Yavuz Sultan Selim Camii'nin Tarihçesi

Bulunduğu semte adını veren bu camii Yavuz Sultan Selim adına oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından Haliç ‘e hakim bir tepe üzerine yaptırılmıştır. İnşasına H.926/ M.1519 da başlanış ve H.929/ M.1522 tamamlanmış olduğu taç kapı- sı üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır.Bazı yayınlar bu külliyenin mimarını Mimar Sinan olarak göstermiş ise de arşiv vesikaları eserin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını göstermektedir .
Zaten bu tarihlerde Sinan daha mimar olarak başlamış ve kendi eseri olmadığı Sadi Çelebi’nin Tezkeresinde zikredilmektedir. Kare planlı olan caminin geniş sathı, 24m çapında ve 325m yükseklikte büyük bir pantantifli kubbe ile örtülmüş ve bu kubbenin ağırlığı da duvarlara gömülmüş kemerlere yüklenmiştir. Dokuzar birimden oluşan tabhane kanatları yanlarda pantantifli küçük kubbelerle örtülmüştür. Kare kaideli,çokgen gövdeli,tek şerefeli ve şerefe altlıkları mukarnaslı olup temiz taş işçiliği ile yapılmış 38m yüksekliktedir. İki minaresi tabhane kanatları ile şadırvan avlusunun birleştiği köşelere yerleştirilmişlerdir.

-->

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ

 


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA
.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder