1 Aralık 2011 Perşembe

Moruk (Rıfat Efendi) Camii, 12 Adalar, İstanköy, Yunanistan

 Moruk Câmii (Odos İfestu)
Daha ziyade Türklerin işyerinin bulunduğu Odos Ifestu (Helvacılar) Sokağındadır.
Mora Yarımadasından gelen bir zengin olan Morukzade Efendi camiyi yaptırdığı için bu ismi almıştır.
Caminin imamlığını yine Mora’dan gelen Rıfat Efendi yapmaktaymış.
Bu caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede şunlar yazılıdır:
“Moruk Camii harap olmuş idi hayli dem
Ferman-ı şahcihan kıldı anı münevver
Mâbed-i zîbâ-zih-ı şem'a-i lem’a-nisâr
Cennet-i firdevs emsâl oldu Riza musavver
Çıkdı yedi er dedi cevher ile tarihin
Abdülhamid’i kılsın Cenâb-ı Hakk muzaffer
Nemika Es-Seyid El-Hac Hasan Rıza”, Sene: 1310 (1892)
Moruk Camii Kitabesi
Bu kitâbenin Türkçesi şöyledir:
“Moruk cami epey zamandır harap idi.
Cihan şahımın fermanı onu aydınlattı
Etrafını ışık saçan güzel mâbedi
Rıza cennet bahçesine benzetti.
Yedi er çıkarak cevher ile tarihini dedi
Cenâb-i Hak Abdülhamid’i muzaffer kılsın.
Sene 1310 (1892)
Bitiren: Es-Seyid. El-Hac Hasan Rıza”

Bu kitâbeden, Moruk Cami'nin yeniden inşa edilmiş olmayıp 1310 (1892) yılında İkinci Abdülhamit zamanında onarılmış bulunduğu anlaşılmaktadır.
Caminin hiç bir zaman minaresi yoktu.
Cami 1933 yılındaki depremde tahrip olmuştur. Daha sonra, caminin dışı aynen korunarak iç tarafı tamamiyle yenilenmiş ve Vakfa gelir getirmesi amacıyla ticarethane olarak kiralanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder