1 Aralık 2011 Perşembe

Tabakhane (Tanahna, Debbağhane) Camii, 12 Adalar, İstanköy, Yunanistan

 Tabakhane (Tanahna, Debbağhane) Camii, 12 Adalar, İstanköy, Yunanistan
Bu cami Limanda bulunmaktaydı.
Bu cami aynen İzmir’deki Konak Camii’ni andıran küçük fakat şirin bir camiydi.
1933 depreminde hasar gördüğü bahane edilerek İtalyanlar tarafından yıkılmıştır.
Şu anda yerinde bir restorant bulunmaktadır.
Ekte depremden önce çekilmiş bir resimde görülmektedir.
Mora’dan (Patra) gelen bir paşanın yaptırdığı bilinmektedir.
Bodrum’daki Tepecik Camii ile aynı tarihte yapılmıştır.
 Tabakhane (Tanahna, Debbağhane) Camii, 12 Adalar, İstanköy, Yunanistan
Caminin yazıtı Germe mezarlığında bulunmaktadır. Yazıtın tanskripsiyonu aşağıdadır.
“Bihamdülilallah şeriflerini zamân-ı şehin şâhide
Odum tecririne ferman buyurub bade olundukda
İken ar çıktı nûranı Rıza tarihini yazdı
Nice yıl münhedim iken bu câmi’-i debbağhane
Mir oldu itmâmı çok olsun umur-u şâyânı
İdâ kılub namazın kıl du’â abida Hamîd Hâna
Nema kahu Es-Seyid Hacı Hasan Ağa
1310 (1892)”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder