29 Şubat 2012 Çarşamba

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Dışı Kargir, içi ahşap ve çatılı olan camii 1940 yılında kadro harici bırakılıp harap olmuş ve 1962 yılında dört duvar, çatı ve yıkık bir minareden ibaret iken halkın yardımlarıyla eski temeller üzerine yeniden inşa edilmiştir.1977 yılında ibadete açılan caminin mihrabı, mimberi ve kürsüsü beyaz ve renkli mermerden yapılmıştır.7.20 x 7.95 ebadında olan caminin 4.20 m derinliğinde son cemaat yeri vardır. Sağında yer alan minarenin kaidesi eski olup kesme taştan yedi kenarlı olarak yapılmıştır. Gövdesi tuğladandır. Yanında yer alan yer alan haziresinde pek çok meşhur zevat medfundur.Bunların başında Lale Devrinin Meşhur Şairlerinden Seyyid Vehbi ile Müverrih, Müderris Müellif ve Şair Keçeci-zade İzzet Molla gelmektedir. Haziredeki en eski taş ise ilk yeniçeri ağası Yusuf Aga’ ya ait olan Arapça kitabesi taştar.Hazirenin önündeki sokağa bakan çeşme Keçecizadelerden Kazım Beyin hayratı olup, Kazım bey çeşmesi diye bilinir. Kitabesi Türk hat sanatının şaheserlerindendir Hattad meşhur Vahdeti Efendi’ dir.

BEZZAZ-I CEDİD CAMİİ, FATİH, İSTANBUL


ABDÜSSELAM CAMİİ, BEYOĞLU


AHMET ÇAVUŞ CAMİİ

·

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

· 


· 
· · 


BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH

BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  

NURUOSMANİYE CAMİİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder