29 Şubat 2012 Çarşamba

Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii, Fatih, İstanbul
Cerrahpaşa camii’ nin batı tarafında kargı Sokağında yer alan camii Fatih Devri devlet adamlarından Canbaz Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Kocamustafapaşa’ daki kendi adı ile anılan diğer caminin haziresinde medfum olan baninin vefat tarihi H.890/M1485 olduğuna göre caminin bu tarihten evvel yapıldığı anlaşılmaktadır. Başlangıçta mescit olarak inşa edilmiş ve bilahare İzmit Gümrükçüsü Kuru Ahmet Efendi tarafından minber koydurarak camiye tahvil edilmiştir. Caminin Mektebi Medresesi ve tekkesi ile devrinin irfan merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir. Medresenin ne zaman yıkılıp yok olduğu ve tekkesinin caminin içindemi yoksa dışarıda müstakil bir yerde mi faaliyet gösterdiği bilinmemektedir. H.917/M1511 tarihli vakfiyesinde Canbaz Mustafa beyin tekkenin şeyhine yevmiye 5 akçe tahsis ettiği H.953/M.1546 tarihli kayda göre Bursa , Filibe,Silivri, Vize gibi yerlerde çeşitli arazilerde ve değirmenler vakfedilerek külliyenin ihtiyaçları karşılandığı yazılır.

BEZZAZ-I CEDİD CAMİİ, FATİH, İSTANBUL


ABDÜSSELAM CAMİİ, BEYOĞLU


AHMET ÇAVUŞ CAMİİ

·

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

· 


· 
· · 


BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH

BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  

NURUOSMANİYE CAMİİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder