5 Ağustos 2010 Perşembe

Ayvalı Köyü Camii, Taşköprü, Kastamonu

Ayvalı Köyü Camii, Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'ne bağlı Aşağı Ayvalı Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Yalnızca caminin yanındaki türbede medfun bulunan Abdi Sofu isimli birinin H.1110/M.1698 tarihli mezar taşı dikkate alınırsa bu caminin XVII.yüzyılın nihayetinde bu kişi tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.
Cami moloz taştan yapılmış, kareye yakın dikdörtgen planlıdır.
Günümüze ulaşan mukarnaslı alçı mihrabı dışında orijinal özelliklerini kaybetmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder